Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston ideakilpailu

Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet-yksikkö on järjestänyt Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston ideakilpailun maisema-arkkitehtuurin puitesopimuskumppaneilleen 1.10.2020-7.12.2020. Kaikki kuusi kilpailutyötä olivat kaupunkilaistenkommentoitavana verkossa 15.12.2020-15.1.2021. Työt ovat esillä tällä sivulla . Kilpailun tuomaristo valitsee kuudesta kilpailutyöstä voittajan helmikuuhun mennessä.

Ideakilpailussa on tarkoituksena löytää kokonaisidea Kalevan kaupunginosan keskeisten, kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisesti merkittävien puistoalueiden kehittämiseen. Tavoitteena on kunnostaa tiivistyvän kaupunginosan päävirkistysalueesta omaleimainen ja monikäyttöinen puistokokonaisuus, jossa on otettu huomioon oleskelun ja muiden toimintojen tarpeet, erilaiset uudet yhteystarpeet sekä puistojen ainutlaatuinen historia.

Suurimmat toiminnalliset kunnostuskohteet kilpailualueella ovat Kiovanpuiston leikkipaikka–ja kenttä sekä Pellervonkenttä ja Kalevan Liikennepuisto Kalevan keskuspuiston puolella. Lisäksi uusiksi toiminnoiksi on määritelty parkourpuisto ja katukoripallokenttä sekä BMX-pyörille pumptrack.

Kiovan kevät

Havainnekuva Kiovan puistosta, ehdotus Kiovan kevät
Havainnekuva Kiovanpuistosta, kilpailutyö Kiovan Kevät. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Kiovan keväässä puistot kukkivat, pöytäryhmät ja kävelyreitit sijoittuvat vanhojen hevoskastanjoiden ja kukkivien hedelmäpuiden siimekseen. Kalevan kaupungiosan lamellitalojen rivistö muodostaa raamin Kiovan kevään omintakeiselle ja runsaalle kasvillisuudelle, joka on kehittynyt paikalle vuosien saatossa ja joka saa edelleen kehittyä entistä luonnollisempana, luoden taustan uudenlaisille aktiivitoiminnoille. Monipuolinen eliö- ja kasvilajisto saa turvaa lahopuista, kerroksellisesta monilajisesta kasvillisuudesta ja luonnollisista niityistä.

Kulkien Kalevassa

Havainnekuva Kulkien Kalevassa
Havainnekuva Kiovanpuistosta, kilpailutyö Kulkien Kalevassa. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Kalevan keskuspuisto ja Kiovanpuisto ovat Kalevan alueen merkittävin puistokokonaisuus, joka tuodaan toiminnallisesti tähän päivään harkituin uudistuksin alueen kulttuurihistoriaa kunnioittaen. Suunnitelman runkona on koko puistoalueen yhdistävä jalankulun reitti, jonka varteen uudet toiminnalliset alueet sekä yhteisölliset aukiot sijoittuvat, sekä tilallisuuden selkiyttäminen jäsentämällä kasvillisuusalueita uudelleen. Puiston toiminnallisuus päivitetään vastaamaan nykytarpeita säilyttäen ja korostaen sen historiallisia arvoja. Kaikkea puistossa ei uusita, vaan suurin osa on säilyvää, johon puhalletaan uutta henkeä harkitusti sijoitetuin täydennyksin.

Liisan ihmemaa

Ulkoilijoita Kiovanpuistossa, havainnekuva Kiovanpuistosta
Havainnekuva Kiovanpuistosta, kilpailutyö Liisan ihmemaa. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Tampereen Kalevan 1940–60-luvuilla rakennettu kaupunginosa puistoineen on varhaisimpia modernistisia kaupunkitiloja Suomessa. Etenkin Kalevan kirkon ympäristö on säilynyt maisemallisesti upeana ja eheänä. Suunnitelmassa on haluttu luoda aktiivinen olohuone ja vehreä keidas alueen käyttäjille. Puistoalueiden maisemallisia arvoja on vahvistettu ja uudet toiminnot liitetään ympäristöhistoriallisesti ainutlaatuisiin alueisiin luontevasti.

Suunnitelman keskeinen idea on säilyttää puiston maisemallisesti arvokkaat ja hienot osat lähes koskemattomina ja yhdistää aktiivisella puistobulevardilla Kiovanpuisto ja Kalevanpuisto yhdeksi puistokokonaisuudeksi. Aktiiviset toiminnot on sijoitettu kauemmas asuinrakennusten vyöhykkeestä puiston keskiosiin niin, että ne palvelevat alueen arkikäyttäjiä, kuten päiväkotia, lukiota ja uimahallia. Puiston keskiosan toiminta-alueita, joiden käyttö tai käyttäjät tuottavat iloista meteliä, voidaan näin käyttää myös iltaisin häiritsemättä naapurustoa.

Vanha rouva ja muittem mukulat

Havainnekuva Kalevan keskuspuistosta lasten ja nuorten toiminta-alueelta
Havainnekuva Kalevan keskuspuistosta, kilpailutyö Vanha rouva ja muittem mukulat. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Vanha rouva on Kiovanpuiston ja Kalevan henki. Muittem mukulat ovat kautta Kalevan aikojen tuoneet puistoon eloa ja välillä pahennustakin, mutta ilman heitä elämä olisi tavattoman tylsää, myös rouvan mielestä. Modernit mukulat tuovat puistoon 2020-luvulla digiä, väriä ja liikettä.

Suunnitelmassamme rouva puetaan juhla-asuun. Kiovanpuistoa ehostetaan hienovaraisesti rouvan oma tyyli säilyttäen. Mukuloiden ydinvaltakunta sijoittuu suunnitelmassa uimahallin itäpuolelle, jossa mukulat saavat mellastaa vanhan puistorakenteen turvallisessa otteessa.

Ympäri mennään yhteen tullaan 1

Havainnekuva kilpailutyöstä Ympäri mennään yhteen tullaan: näkymä syksyiseen Kiovanpuistoon
Havainnekuva Kiovanpuistosta, kilpailutyö Ympäri mennään yhteen tullaan 1. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Puistokokonaisuuden kehittämisen keskeisenä lähtökohtana ovat paikan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet. Kiovanpuisto sijoittuu merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueelle ja edustaa 1950–60-luvun perinteeseen nojaavaa, kulttuurikasvillisuuden leimaamaa ja vapaamuotoiseen sommitteluun pohjautuvaa puistoa. Kalevan keskuspuisto on puolestaan luonnonmukaisempi kumpuilevine maastonmuotoineen ja metsäpuulajeihin tukeutuvine puustoryhmineen. Keskuspuistoon sijoittuu monipuolisempia puistotoimintoja ja sen luonteeseen vaikuttavat puiston keskelle sijoitetut julkiset rakennukset ulkotiloineen.

Kilpailuehdotuksessa nämä erilaiset puistot yhdistyvät toisiinsa kahden eriluonteisen vyöhykkeen välityksellä. Keskuspuiston pohjoislaidalla vanhan raviradan alue on muuntunut ja laajentunut sarjaksi erilaisia uusia aktiviteetteja, jotka yhdistyvät toisiinsa "Ravireitin" välityksellä. Keskuspuiston etelälaidalla vanhojen tiilitehtaiden alue on kehittynyt rauhallisen liikkumisen, levähdyspaikkojen ja elämysten "Rennoksi raitiksi". Nämä kaksi vyöhykettä kiertyvät kehäksi, reitit yhdistyvät ja tilat ja puistot lomittuvat toisiinsa.

Ympäri mennään yhteen tullaan 2

Havainnekuva Kalevan keskuspuiston sadepuutarhasta
Havainnekuva Kalevan keskuspuistosta, kilpailutyö Ympäri mennään yhteen tullaan 2. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Kalevan keskuspuisto ja Kiovanpuisto kietoutuvat toisiinsa muodostaen vetovoimaisen puistokokonaisuuden. Eriluonteiset puistot yhdistyvät viherkaistalein: Kiovanpuiston rauhallinen tunnelma ja näyttävät istutukset virtaavat uintikeskuksen eteläpuolelta päätyen Pellervonpuistoon. Kalevan keskuspuiston toiminnallinen vire sekä suuri mittakaava liittyvät Kiovanpuistoon pohjoisen kautta. Kalevan keskuspuistossa korostuvat aktiiviset toiminnot, liikunnallisuus sekä sujuvat kulkuyhteydet. Kiovanpuistossa, merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella, toimenpiteet ovat pääosin säilyttäviä ja suojelevia ja uudet elementit tuodaan puistoon sen historiaa kunnioittaen.