Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Selvitykset ja raportit

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt

Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu vuodesta 2010 CO2-raportin laskentamenetelmillä. Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 26 % ja asukaskohtaiset päästöt 46 %. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, liikenne ja muu sähkönkulutus. Tampereella on Suomen kunnista pienimmät asukaskohtaiset päästöt kaikkien CO2-raportin vertailujen mukaan. Tarkempia visualisointeja kasvihuonekaasupäästöistä löytyy alta ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurantamittareista.

Ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurantamittarit

Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurannan päivittyvään tietopakettiin on koottu seurantamittareita teemoittain ja lisäksi tarjolla on tarkempaa tietoa Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä ja ympäristöasioiden taloudellisista tunnusluvuista. Myös vuoden 2020 talousarviossa julkaistussa ilmastobudjetissa kerrotaan osana tietopakettia.

Ympäristötilinpäätökset

Vuodesta 2017 lähtien ympäristötilinpäätös on julkaistu omana raporttina.

Vuoden 2016 ympäristötilinpäätös julkaistiin osana Ympäristön ja kestävän kehityksen katsausta.

Kuutoskaupunkien indikaattorivertailut

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisten kestävän kehityksen indikaattoreiden vertailuraportit kokoavat yhteen ekologisen kestävyyden indikaattoritietoja ja ympäristötoiminnan taloudellisia tunnuslukuja.

Henkilöstön ympäristöasenteet ja -toiminta kaupunkiorganisaatiossa

Kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteita ja -tietoisuutta selvitettiin verkkokyselyllä keväällä 2018 Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeissa. Raportti käsittelee kaupunkien yhteisten kysymysten sekä lyhyesti kaupunkikohtaisten kysymysten vastauksia. Raportti nostaa esiin mielenkiintoisia tuloksia ympäristöasennekyselyn vastauksista ja siinä vertaillaan kyselyyn osallistuneita kaupunkeja keskenään. Lisäksi vastauksia peilataan soveltuvin osin myös aiemmin tehtyjen ympäristöasennekyselyiden tuloksiin.

Ympäristön ja kestävän kehityksen katsaukset

Tampereen kaupungin ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus tarkastelee kaupungin toimintaa ympäristönäkökulmasta lyhyinä ja helppolukuisina teksteinä. Katsauksen teemoja ovat muun muassa ympäristövastuulliset toimintatavat, kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, materiaalitehokkuus, luonnonsuojelu ja kestävä liikkuminen.

Kohti vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa

Tampereen ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta on selvitetty tapaustutkimuksen keinoin. Selvityksessä analysoitiin ekotukihenkilötoimintaa ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, kestäviä hankintoja, ECO2-hanketta, Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 laadintaa, Vuoreksen Keskuspuiston suunnittelua, Hiedanrannan suunnittelua sekä graduyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöpolitiikkaa on vaikea hallita laajassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaikuttava ympäristöpolitiikka edellyttää sitoutumista ja juurruttamista kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla. Vakiinnuttaminen alkaa ympäristötavoitteiden virallistamisesta ja johdon sitouttamisesta. Ympäristötavoitteiden on oltava kaupunkistrategiassa ja muissa kaupungin toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa niin, että tavoitteet käsitetään kaupungin tahtotilana.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on selvitetty uusiutuvan energian potentiaali Tampereella ja lähikunnissa. Aurinkoenergia- ja geoenergiapotentiaalit kartoitettiin Tampereella, Lempäälässä ja Kangasalalla. Kuntalaiset voivat tarkistaa oman kiinteistönsä potentiaalin Tampereen karttapalvelusta kartat.tampere.fi.