Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Koivistonkylän (Ilokkaanpuisto) tonttien asiakirjat

Tontit sijaitsevat Ilokkaanpuistoksi nimettyä peltoaluetta, Hylliniitynpuistoa sekä Hylliniitynkadun aluetta koskevan kaavamuutoksen nro 8617 mukaisella alueella.

Asemakaava on laadittu Amodus Oy:n ja Arkta Rakennuttajat Oy:n aloitteesta. Alueen kehittämisestä on tehty yhteistyösopimus kaupungin ja hakijoiden välillä. Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta on sovittu erillisessä toteutussopimuksessa em. mainittujen yhtiöiden muodostaman työyhteenliittymän kanssa.

Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalle alueelle asuntorakentamista, joka on osa E- lukulaskentaan ja nollaenergiarakentamiseen liittyvää kehityshanketta. Hankkeen perusajatuksena on toteuttaa uusiutuvan energian voimalaitoksia keskitetysti itse asuntoalueen ulkopuolella palvelemaan alueen kiinteistöjä. Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan, joka tuottaa energiaa Ilokkaanpuiston asuntotonteille.

Yhteistyösopimuksen perusteella Arkta Rakennuttajat Oy:n perustamille yhtiöille luovutetaan kaava-alueelta tontit 837-312-5397-13 - 17.

Tässä haussa on haettavana tontti 837-312-5397-12. Tontti on haettavana ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen tai osuuskunta-asumiseen.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Ilokkaanrinteen kaava-alueella katujen ja kunnallistekniikan pohjanvahvistukseen on käytetty pilaristabilointia. Pilaristabilointi on tehty uusiomateriaalilla, jossa sementistä noin puolet on korvattu lentotuhkalla. Menetelmällä pystytään puolittamaan sementin käyttö stabiloinnissa. Alueella tehdään rakennusaikana MARA-asetuksen mukaisia seurantamittauksia.

Asemakaava-aineisto

Pilaristabilointi