Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tontin jakaminen

Tontin vuokralainen voi hakea kaupungin vuokratontin jakamista. Jakamalla tontin saa taloudellista etua vuokraoikeuden myynnillä sekä alentuvalla tontin vuokralla.

Ensin tulee ottaa yhteyttä kaavoitukseen ja tarkistaa onko toivottu vuokratontin jakaminen mahdollinen kyseisellä tontilla. Jakamisen ollessa mahdollinen, on otettava yhteys kiinteistötoimeen, jolta haetaan tontinomistajan suostumusta. Kun suostumus on saatu, tontin jakaminen toteutuu kuten omistustonteissakin, eli yleensä tarvitaan kaavamuutos, jotta lohkomisen kautta muodostuvalle tontille saadaan tarpeeksi rakennusoikeutta rakentamista varten.

Kun kiinteistönmuodostus on tehty ja tontti on kiinteistörekisterissä, tehdään uudelle tontille uusi maanvuokrasopimus ja vanhaa päivitetään muuttuneilla tiedoilla. Uusi vuokrasopimus tehdään allekirjoitushetken mukaisilla ehdoilla ja vuokran määrillä. Uuden vuokrasopimuksen allekirjoittaa uudelle tontille tuleva rakentaja tai sopimuksen voi tehdä omiin nimiinsä. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että tonttia ei saa rakentamattomana luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin suostumusta. Kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu ja vuokrauspäätöksen huomautusaika on ohi, voi uusi vuokralainen hakea tontille rakennuslupaa .

Lisätietoja suostumuksista vuokratonttien jakamiseen:

Tonttivastaava
Jori Alanko
puhelin 041 730 1457