Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tontille asetettava tiedotustaulu

Naapurien kirjallisen kuulemisen lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava tontille tulevasta rakentamisesta kertova tiedotustaulu. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama muutos ympäristössä. Ilmoitustaulun tulee olla sijoitettuna tontille silloin, kun rakennuslupa-asia tulee vireille eli pääsuunnittelija tuo pääpiirustukset ja muut asiakirjat rakennusvalvontaan.

Tiedotustaulun koko ja sisältö

Yksittäisissä omakotitalokohteissa A3-kokoinen tiedotustaulu on riittävä, mutta suurissa kohteissa tiedotustaulun tulisi olla huomattavasti suurempi, mieluiten A0-kokoa (n. 840x1200 mm).

Tiedotustaulun tulee olla selkeästi näkyvissä (esim. pääkadun varrella näkyvällä paikalla) ja sen tulee sisältää kuva asemapiirroksesta sekä tarvittaessa myös 3D-kuvia kohteesta (suuret kohteet). Lisäksi Ilmoitustaulun tulee sisältää seuraavat tiedot: rakennuttaja (rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot) toimenpide (rakentamisen ominaisuustiedot), suunnittelija (tiedot suunnittelijoista) ja aikataulu (rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika).

Kuva: esimerkki tulevasta rakentamisesta kertovasta tiedotustaulusta
Esimerkki tulevasta rakentamisesta kertovasta tiedotustaulusta