Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Suunnittelijat

Luvan hakijalla tulee olla käytössään ammattitaitoinen suunnittelija, joka vastaa hankkeen suunnittelusta ja lupaprosessin vaatimusten täyttämisestä.

Suunnittelijan ammattitaito

Suunnittelijan tulee olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen. Vähimmäisvaatimukset on esitetty ohjeessa RakMK A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Tampereella tulee suojelukaava-alueilla olevien rakennusten arkkitehtisuunnittelijana olla A-luokan arkkitehti.

Suunnittelijan vastuu

Rakennussuunnittelija vastaa rakennussuunnitelman laadusta. Siksi on tärkeää hankkia riittävän kokenut suunnittelija. Hyvä suunnittelija tuo hankkeelle lisäarvoa suunnittelemalla toiminnallisesti, esteettisesti ja taloudellisesti toimivan rakennuksen, jolla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo. Rakennuttajan tekemät etukäteissuunnitelmat yleensä vaikeuttavat hyvään suunnitteluratkaisuun pääsemistä. Siksi suunnittelijan tulee olla mukana jo alusta alkaen luonnosteluvaiheessa.

Rakennusvalvonta tutkii hankkeen lainmukaisuutta ja ominaisuuksia yleisen edun kannalta. Vastuu toiminnallisesta, esteettisestä ja taloudellisesta laadusta jää rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Rakennusvalvonnan henkilökunnan ammattitaitoa kannattaa kuitenkin käyttää hyväksi suunnitelmaa kehitettäessä.