Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavaehdotus - tarkistettu 7.4.2021

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021kokouksessaan 17.5.2021, § 64. Yleiskaavaan tehdyt tarkistukset on laadittu MRL 35 § mukaisena vaihekaavana. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten vaiheyleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kaavakarttoihin voi tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Alla olevista linkeistä saa avattua kartat Oskari-karttapalvelussa.

Kaavayhdistelmä

Vaiheyleiskaavan hyväksymisen ja voimaan tulon jälkeen kantakaupungin yleiskaavatilanne on katsottavissa yleiskaavayhdistelmästä, joka on kooste voimaan jäävien Kantakaupungin yleiskaava 2040 merkinnöistä ja määräyksistä sekä nyt hyväksyttävän vaiheyleiskaavan merkinnöistä ja määräyksistä. Keskustan strategista osayleiskaavaa ei ole liitetty yleiskaavayhdistelmään. Aineistolinkit löytyvät nettisivulta ja Oskari-karttapalvelusta.

Kaavayhdistelmä on saatavissa perinteisinä pdf-karttalehtinä:

Lisäksi kaavayhdistelmäkartat löytyvät Oskari-karttapalvelusta:

Keskustan strategisen osayleiskaavan kartat:

Keskustan strategisen osayleiskaavan kartat Oskari-karttapalvelussa: