Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terälahti

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 27.1.2015 Terälahden osayleiskaavaluonnoksen (yk042). Tällä hetkellä osayleiskaavan laatiminen ei ole aktiivisessa vaiheessa, koska lähtökohdat kaavan laatimiselle ovat muuttuneet ratkaisevasti kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen. Alueella on voimassa Terälahden osayleiskaava ja Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan 1989 muutos (vahvistettu 13.6.1996).

Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen (yk042) sisältyy kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 hyväksyttyyn yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2015-2016

Suunnittelualue

Terälahden osayleiskaavan alue sijaitsee Teiskossa, Tampereen pohjoisella suuralueella linnuntietä noin 20 km ja liikenteellisesti noin 35 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Näsijärveen kuuluvan Terälahden pohjukan ja siihen laskevan Kiimajoen ympäristössä. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 790 ha, josta maa-aluetta noin 735 ha ja vesialuetta noin 55 ha. Voimassa olevaa kaavan aluetta laajennetaan luoteeseen, mikäli alue on tulossa myös vesihuollon toiminta-alueeksi. Laajennusosan pinta-ala on noin 65 ha, josta maa-aluetta noin 52 ha ja vesialuetta noin 13 ha.

Osayleiskaavan tarkistamisen tavoitteena on Terälahden alueen elinvoimaisuuden säilyminen, palvelujen turvaaminen, vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoratkaisun tukeminen sekä voimassa olevan kaavan ajantasaistaminen.

Osayleiskaavaluonnos, valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen selvitykset

Osallistuminen

Maastokävely ja työpaja 10.6.2014, maastokävelyllä jalkauduttiin kaava-alueelle ja pohdittiin yhdessä, mitkä alueet soveltuisivat rakentamiseen, miten vesihuoltolinja olisi parasta linjata sekä mitkä alueet on syytä jättää toimenpiteiden ulkopuolelle mm. luonto- tai kulttuuriarvojen vuoksi. Päivän maasto-osuuden lisäksi illalla järjestettiin kaikille avoin keskustelu- ja työpajatilaisuus luontokoululla.

Käsittelyvaiheet

  • 27.1.2015 Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen,Yhdyskuntalautakunta, § 31
  • 18.3.2014 Terälahden osayleiskaavan (042) tarkistamisen käynnistäminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen, Yhdyskuntalautakunta, § 76

Lisätiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]

Dnro:TRE 720/10.02.03/2014
Kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere