Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tilaisuudet ja esittelyt

Tälle sivulle on koottu tietoa asemakaavoituksen ajankohtaisista tilaisuuksista ja esittelyistä.


Kaupin urheilupuiston kaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Kaupin urheilupuiston käynnissä oleva asemakaavatyö on edennyt valmisteluvaiheeseen ja nyt nähtävillä on yleissuunnitelma, jossa on esitetty eri toimintojen sijoittumista urheilupuiston alueella. Suunnitelmassa on huomioitu toimintojen lisäksi reittejä sekä viheralueiden käsittelyä.

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 17.9.–8.10.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi esittelyvideon, jossa esitellään tarkemmin kaavoituksen tämän hetkistä vaihetta.

Kaavaprosessin seuraavassa vaiheessa yleissuunnitelman pohjalta tullaan laatimaan kaavaehdotus. Yleissuunnitelmasta saatu palaute huomioidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa.

Valmisteluvaiheen aineistoa esitellään myös yleisötilaisuudessa, joka järjestetään etäyhteyksillä keskiviikkona 23.9.2020 klo 16.30 alkaen. Tilaisuuden etäyhteyslinjoille voi liittyä 10–15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Tervetuloa!


Kaksi ajankohtaista asemakaavamuutosehdotusta Pispalassa

Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen ajanmukaistaminen etenee. Ala-Pispalassa sijaitsevaa Punaisen tukkitien eteläosaa ympäristöineen (kaava numero 8824) sekä siitä pohjoiseen sijaitsevaa laajempaa Ala- ja Ylä-Pispalan aluetta koskevat asemakaavan (kaava numero 8310) muutosehdotukset ovat nähtävillä 12.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Osallistu etäyleisötilaisuuteen keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.30–18. Tarkemmat osallistumisohjeet Pispalan kaavahankkeiden sivuilta.


Lisätietoa kaava-asioista

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Palvelupiste Frenckelliin. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä.

Palvelupiste Frenckell
Frenckellinaukio 2 B
PL 487, 33101 Tampere
puh. (03) 565 64400
[email protected]


Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected], mielipiteessä tulee mainita kaavaan liittyvä diaarinumero. Diaarinumero löytyy esimerkiksi kaavan aineistoista, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


Kuvassa näkyy etualalla pienoismalli Tampereen kaupungista ja taka-alalla näyttelyssä ollut ensimmäinen raitiotievaunu, johon ihmiset pääsivät tutustumaan. Kaupungin pienoismallissa näkyy tarkimmin Särkänniemen alue sekä Amuria. Pienoismallissa näkyy valkoisella nykyinen rakenne tai keltaisella on esitetty kaavoitettavaksi suunniteltuja kohteita tuleville vuosille.
Maketti-näyttely (Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere)

Aiemmat tilaisuudet ja esittelyt

Seminaari arkkitehtuuripolitiikasta 12.8.2020

Tampereen kaupunki ja TamSAFA järjestävät kolmen Tampereen arkkitehtuuripolitiikkaa käsittelevän seminaarin sarjan syksyllä 2020. Seminaarit osaltaan valmistelevat kaupungin arkkitehtuuripolitiikan päivittämistä. Ensimmäisen seminaarin teemana oli "Kohtaamiset".

Tutustu kahteen käynnistyneeseen kaavahankkeeseen keskustan alueella

Kyttälänkadun varrella kahdella vierekkäisellä tontilla käynnistyi yhtä aikaa kaksi asemakaavamuutosta. Kaavahankkeissa on tavoitteena purkaa nykyiset rakennukset Aleksanterinkadun ja Kyttälänkadun sekä Kyttälänkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmista ja korvata ne uusilla asuinrakennuksilla. Aloitusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 13.8.–3.9.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi yhteisen esittelyvideon, jossa esitellään molempien kaavojen kaavaprosessin käynnistymistä.


Tutustu kaavoitukseen Vehmaisissa Kangasalantien varressa

Vehmaisten liikekeskuksen tontilla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asumiseen ja rakennusoikeutta ollaan lisäämässä. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.6.–25.6.2020.