Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

CoHeWe-hanke on Tampereen, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti, jossa kehitetään yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. CoHeWe-hankkeen myötä kokeilutoiminta yhtenäistetään yhteisten palvelukokeilujen ja yhteiskehittämisen mallien avulla.

Hankkeessa keskitytään erityisesti ennakoivan ja aktiivisen hyvinvoinnin palvelukehitykseen huomioimalla sekä kaupunkilaisten että ammattilaisten tarpeita. Tarkoituksena on kehittää laajasti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, ennaltaehkäiseviä liikunta- ja terveyspalveluita, kuntouttamisen muotoja, digitaalisia etämittaus- ja omahoitoratkaisuja sekä hyvinvointipalvelujen selkeyttämiseen ja tehostamiseen liittyviä ratkaisuja.

Hankkeen aikana mukana olevat neljä kaupunkia yhteiskehittävät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yhteistyössä yritysten, ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hankkeen aikana kehittämiseen osallistuu noin 350 yritystä, joista kokeilualustoja pääsee hyödyntämään noin 50 yritystä.

Hankkeessa hyödynnetään osallistujakaupunkien jo olemassa olevia toimintamalleja yritysratkaisujen kehittämiseksi. Esimerkiksi Tampereella kokeilualustana on julkisten ja yksityisten sote-palveluiden välinen hyvinvointikeskusmalli.

Koko hankkeen koordinoijana on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus.

Yhteyshenkilö
Niko Lönn
puhelin 040 515 9019