Siirry sisältöön

Tiederahasto

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan. Tarkoitukseen on käytettävissä noin 120 000 euroa. Vuonna 2021 myönnettiin 25 henkilökohtaista apurahaa kolmen kuukauden päätoimista opiskelua varten (1.400 euroa/kk, yht. 4.200 euroa). Tämän lisäksi myönnettiin painatusapurahoja á 200 euroa. Vuonna 2022 jaettavien apurahojen määrä ja suuruus ovat riippuvaisia vuoden 2022 budjetista sekä hakemusten määrästä.

Tiedeapurahatoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaan tutkimusta avustetaan, jos väitöskirjatutkimus tehdään tai on tehty Tampereen yliopistossa tai, jos tutkimus kohdistuu Tamperetta tai sen talousaluetta koskevaan aiheeseen tai olla muulla tavoin Tampereen kaupunkia erityisesti kiinnostava. Vuoden 2022 tiedeapurahoja jaettaessa uutena valintoihin vaikuttavana tekijänä huomioidaan Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön välinen kumppanuussopimus, jonka painopisteitä ovat muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset, kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä sekä hyvinvoiva kaupunkilainen kaiken lähtökohtana.

Apurahan hakeminen

Vuoden 2022 tiedeapurahojen hakuaika on 1.12. - 28.12.2021.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Haku on mahdollista vain hakuajan ollessa käynnissä.

Vuoden 2022 painatusapurahoja haetaan omalla lomakkeella:

Apuraha on lähtökohtaisesti tarkoitettu vuonna 2021 väitelleille tai vuonna 2022 väitteleville. Painatusapurahahakemuksessa ei edellytetä liitteitä.

Vuoden 2022 henkilökohtaisia apurahoja haetaan omalla lomakkeella:

Henkilökohtaisten apurahahakemuksen pakollisen ohjaajan lausunnon voi lähettää myös suoraan tiedeapurahatoimikunnalle Tampereen kaupungin kirjaamoon hakuajan sisällä.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
faksi poistettu käytöstä 1.1.2018
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Hakija vastaa siitä, että ohjaajan lausunto ja tutkimussuunnitelma toimitetaan rahastolle.

Myöhässä saapuneita tai keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. Toimitettuja liitteitä ja muuta materiaalia ei palauteta.

Hakemuksen saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta sähköpostiin.

Lisätiedot

Tiederahaston asiamies
Lakimies
Heidi Ruonala
puhelin 040 569 1218
sähköposti [email protected]

Tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostilla hallintosihteeri Aino Jokiselle.
Hallintosihteeri
Aino Jokinen
sähköposti [email protected]

Tiederahaston järjestämiseen liittyvien asiakirjojen ja atk-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelyn periaatteista löytyy tietoa sivulta tietosuoja .

Tiederahaston toimikunnan kokoonpano ja kokousten pöytäkirjat löytyvät sivulta tiederahaston toimikunta .