Siirry sisältöön

Tiederahasto

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille, tutkijaryhmille ja -yhteisöille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan.

Apurahat myönnetään pääasiassa akateemisiin jatkotutkintoihin tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön ja tieteellisten tutkimusten julkaisemiseen. Tarkoitukseen on käytettävissä noin 120 000 euroa. Vuonna 2019 myönnettiin 26 henkilökohtaista apurahaa kolmen kuukauden päätoimista opiskelua varten (1.400 euroa/kk, yht. 4.200 euroa). Tämän lisäksi myönnettiin 74 painatusapurahaa á 200 euroa. Vuonna 2020 jaettavien apurahojen määrä ja suuruus ovat riippuvaisia vuoden 2020 budjetista sekä hakemusten määrästä.

Apurahan hakeminen

Vuoden 2021 tiedeapurahojen hakuaika on 1.12. - 28.12.2020.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Haku on mahdollista vain hakuajan ollessa käynnissä.

Vuoden 2021 painatusapurahoja haetaan omalla lomakkeella:

Apuraha on lähtökohtaisesti tarkoitettu vuonna 2020 väitelleille tai vuonna 2021 väitteleville. Painatusapurahahakemuksessa ei edellytetä liitteitä.

Vuoden 2021 henkilökohtaisia apurahoja haetaan omalla lomakkeella:

Henkilökohtaisten apurahahakemuksen pakollisen ohjaajan lausunnon voi lähettää myös suoraan tiedeapurahatoimikunnalle Tampereen kaupungin kirjaamoon hakuajan sisällä.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
faksi poistettu käytöstä 1.1.2018
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Hakija vastaa siitä, että ohjaajan lausunto ja tutkimussuunnitelma toimitetaan rahastolle.

Myöhässä saapuneita tai keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. Toimitettuja liitteitä ja muuta materiaalia ei palauteta.

Hakemuksen saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta sähköpostiin.

Lisätiedot

Tiederahaston asiamies
Lakimies
Heidi Ruonala
puhelin 040 569 1218
sähköposti [email protected]

Tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostilla hallintosihteeri Aino Jokiselle.
Hallintosihteeri
Aino Jokinen
sähköposti [email protected]

Tiederahaston järjestämiseen liittyvien asiakirjojen ja atk-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelyn periaatteista löytyy tietoa sivulta tietosuoja .

Tiederahaston toimikunnan kokoonpano ja kokousten pöytäkirjat löytyvät sivulta tiederahaston toimikunta .