Siirry sisältöön

Talousarvio

Pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio 2020

Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 21.10.2019 ja valtuusto päättää talousarviosta 18.11.2019.

Talousarvio 2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja päätti veroista 19.11.2018.

Tämän jälkeen valtuusto on päättänyt muutoksista talousarvioon 18.2. § 26, 11.3. § 44 ja 15.4. § 57. Päätökset liitteineen on nähtävissä Ulkoinen linkkipäätöshaussa.

Lisäksi toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää muutoksista talousarvioon sitovuussääntöjen puitteissa (talousarviokirja s. 19-20).

Tampereen kaupungin talousarvio 2019

Tampere kasvaa nopeasti, noin 3500 hengen vuosivauhtia. Kaupungin taloutta haastaa se, että verotulot eivät ole kasvaneet samaa tahtia väkimäärän kanssa ja valtionosuudet ovat pienentyneet. Pormestari Lauri Lyly arvioi videolla Tampereen kaupungin talouden tulevaisuudennäkymiä: saadaanko talous tasapainoon suunnitelmien mukaisesti eli vuoteen 2020 mennessä?

Pormestari Lauri Lyly:

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi:

Hyvinvointipalveluista muodostuu yhteensä noin kaksi kolmasosaa Tampereen toimintamenoista, ja ne koskettavat jokaista tamperelaista jossain elämänvaiheessa. Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi avaa seuraavassa videossa hyvinvointipalvelujen tehtäviä, haasteita ja uusia painotuksia vuonna 2019.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti:

Palvelujen järjestäminen kuntalaisille on kunnan keskeisin tehtävä, ja monet palveluista ovat niin jokapäiväisiä, ettei niitä tule edes ajatelleeksi. Apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoo seuraavassa videossa, miltä kaupungin tarjonta näyttää hänen johtamansa kaupunkiympäristön palvelualueen näkökulmasta.

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki:

Tampereen työllisyystilanne on kohentunut, mutta työttömyysaste on edelleen liian korkea ja vaatii toimia. Kaupunki panostaa muun muassa siihen, että nuoret saavat lukio- ja ammattiopintonsa maaliin ja löytävät jatkomahdollisuuksia. Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa luotuja palveluja jatketaan. Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki kertoo lisää.