Ohjelmat ja suunnitelmat

Tampereen kaupungille on laadittu erillisohjelmia ja –suunnitelmia, jotka tarkentavat ja täydentävät kaupungin strategiaa.

Aalborgin sitoumukset

Alueellisten hyvinvointierojen kaventaminen

"Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakin" tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön osaamista asuinalueiden eriytymiskehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Asemakaavoitusohjelma

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Hyvinvointikertomus

Ikääntyvä väestö

Kaavoitusohjelma

Kansainvälisen toiminnan suuntaviivat

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Kestävä Tampere 2030 -tiekartta

Kotouttamisen ohjelma

Liikunta- ja kulttuuriohjelma

Luonnonsuojeluohjelma

Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus (MAL)

Maaseutuohjelma

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2013-2018

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Nopeusrajoituspolitiikka

Palveluverkon kehittämissuunnitelma

Pirkanmaan alueelliset suunnitelmat

Pormestarin ohjelma 2017-2021

Pysäköintipolitiikka

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tonttihakuohjelmointi

Viherpalveluohjelma

Ympäristöpolitiikka