Siirry sisältöön

Ohjelmat ja suunnitelmat

Tampereen kaupungille on laadittu erillisohjelmia ja -suunnitelmia, jotka tarkentavat ja täydentävät kaupungin strategiaa.

Aalborgin sitoumukset

Alueellisten hyvinvointierojen kaventaminen

"Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakin" tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön osaamista asuinalueiden eriytymiskehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Asemakaavoitusohjelma

Uusin asemakaavoitusohjelma löytyy sivulta kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Hyvinvointikertomus

Ikääntyvä väestö

Kansainvälisen toiminnan suuntaviivat

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset - kohti hiilineutraalia kaupunkia

Kotouttamisen ohjelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Liikunta- ja kulttuuriohjelma

Luonnonsuojeluohjelma

Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus (MAL)

Maaseutuohjelma

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Nopeusrajoituspolitiikka

Palveluverkon kehittämissuunnitelma

Pirkanmaan alueelliset suunnitelmat

Pormestarin ohjelma 2021 - 2025

Pysäköintipolitiikka

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tilaomaisuuden linjaukset

Tonttihakuohjelmointi

Viherpalveluohjelma