Siirry sisältöön

Ohjelmat ja suunnitelmat

Tampereen kaupungille on laadittu erillisohjelmia ja -suunnitelmia, jotka tarkentavat ja täydentävät kaupungin strategiaa.

Aalborgin sitoumukset

Alueellisten hyvinvointierojen kaventaminen

"Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakin" tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön osaamista asuinalueiden eriytymiskehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Asemakaavoitusohjelma

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Hyvinvointikertomus

Ikääntyvä väestö

Kaavoitusohjelma

Kansainvälisen toiminnan suuntaviivat

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset - kohti hiilineutraalia kaupunkia

Kotouttamisen ohjelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Liikunta- ja kulttuuriohjelma

Luonnonsuojeluohjelma

Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus (MAL)

Maaseutuohjelma

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Nopeusrajoituspolitiikka

Palveluverkon kehittämissuunnitelma

Pirkanmaan alueelliset suunnitelmat

Pormestarin ohjelma 2017-2021

Pysäköintipolitiikka

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tilaomaisuuden linjaukset

Tonttihakuohjelmointi

Viherpalveluohjelma