Siirry sisältöön

Järjestöedustamo

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.


Järjestöedustamon kokoonpano 26.1.2021 - 31.12.2022

Jäsenet (17 kpl) edustavat oman taustajärjestönsä/-järjestöjensä lisäksi myös muita oman alan järjestöjä ja näiden jäsen- ja asiakaskuntaa. Vuonna 2021 puheenjohtajana toimii Miika Joenperä ja varapuheenjohtajana Katja Wallenius.

Jäsenet:

 • Yleisjärjestöt: Mervi Janhunen-Ruusuvuori (Setlementti Tampere ry, Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry); varajäsenenä Tiina Virnes (Tarve ry)
 • Kansanterveysjärjestöt: Arja Mäkinen (Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys)
 • Vammaisjärjestöt: Sirpa Virtanen (Kynnys ry); varajäsenenä Jani Saarinen (Tampereen Seudun Aivovammayhdistys Ry)
 • Potilasjärjestöt: Minna-Elina Halen (Pirkanmaan AVH-yhdistys); varajäsenenä Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry)
 • Omaisjärjestöt: Tuija Seppänen (Tampereen Seudun Omaishoitajat ry)
 • Mielenterveysjärjestöt: Anu-Susanna Kallio (Taimi ry); varajäsenenä Klaus Lehtinen (Pirkanmaan mielenterveysomaiset – FinFami ry, Tampereen mielenterveysseura)
 • Päihde- ja riippuvuusjärjestöt: Miika Joenperä (Tampereen A-Kilta ry); varajäsenenä Hanni Nurmi (Nauha ry)
 • Liikuntajärjestöt: Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry); varajäsenenä Juuso Laamanen (Koovee ry)
 • Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt: Maija Schnellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry); varajäsenenä Tomi Kuhanen (Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry)
 • Kulttuurialan järjestöt: Olli-Pekka Ulkuniemi (Tampereen Teatterimuseo ry); varajäsenenä Jarmo Skön (Vimmart-yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, Tampereen taidekasvatus ry)
 • Monikulttuurijärjestöt: Anne-Maria Järviö-Panzera (Oma ry)
 • Ihmisoikeusjärjestöt: Marjo Majlund (Suomen Punainen Risti, Tampereen osasto); varajäsenenä Jaana Häggman (Pro-tukipiste, Pirkanmaan Seta, Positiiviset)
 • Kaupunginosajärjestöt: Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
 • Ikääntyneiden järjestöt: Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry); varajäsenenä Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
 • Lapsi- ja perhetyön järjestöt: Johanna Kivistö (Tampereen Vanhemmat ry); varajäsenenä Maria Länsiö (Tampereen ensi- ja turvakoti ry)
 • Nuorisojärjestöt: Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo); varajäsenenä Petteri Kiponoja (SDPL:n Tampereen aluejärjestö ry)
 • Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt: Jenni Rönkkö (Luonto-Liiton Hämeen piiri ry)

Tampereen kaupungin edustajat:

 • Suunnittelupäällikkö Mika Vuori; varalla hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen
 • Aluekoordinaattori Aija Karttunen; varalla aluekoordinaattori Noora Karumaa
 • Projektipäällikkö Kristiina Kemi; varalla palvelukoordinaattori Outi Koivisto

Järjestöedustamon tehtävät

1. Arvioida ja kehittää kaupunki–järjestö -yhteistyötä monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

2. Mahdollistaa järjestöjen osallistuminen vahvemmin kaupungin strategisten osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen asiantuntijaelimenä.

3. Koota kuntalaisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyvää tietoa sekä tietoa koetuista hyvinvointivajeista ja palvelutarpeista.

4. Etsiä ja valita sellaisia palvelutarpeita ja hyvinvointivajeita, joiden korjaamiseksi järjestöillä joko keskenään tai yhteistyössä kaupungin kanssa olisi annettavaa.

5. Etsiä yhteistyössä resursseja palvelutarpeisiin ja hyvinvointivajeisiin vastaavan kehittämistyön- tai kokeilun toteuttamiseksi.

6. Käynnistää yhteistyössä tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen ja kaupungin kanssa kokeiluja hyvinvointivajeisiin ja palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

7. Seurata sekä mahdollisuuksien mukaan ohjata ja edistää käynnistettyjä kehittämiskokonaisuuksia.

8. Viestiä toiminnasta sekä kaupungin että järjestöjen suuntaan. Mahdollistaa vuoropuhelu laajasti järjestöjen kesken sekä järjestöjen ja kaupungin välillä.

Järjestöedustamo kokoontuu 5-10 kertaa vuodessa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokousten koollekutsumisesta ja valmistelusta vastaavat sekä järjestöjen että kaupungin osalta nimetty koordinaatiopari. Järjestöjen osalta yhteyshenkilönä toimii Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Nina Lindberg. Kaupungin päässä yhteyshenkilö on suunnittelija Susanna Lundström.

Kokousaineistot

Kokousten muistiot ja tulevien kokousten ajankohdat julkaistaan tällä sivulla. Järjestöedustamon kokouksiin voi kuka tahansa ehdottaa asioita käsiteltäväksi. Asiat ilmoitetaan
suoraan Järjestöedustamon koordinaattoreille.

Tulevat kokoukset

Järjestöedustamon seuraava kokous on tiistaina 25.1. klo 15-17.

Aiemmat kokoukset

Yhteydet

Järjestöedustamon toimintaa koordinoi Artteli-kumppanuusyhdistys ry yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Järjestöedustamon koordinaattori, Tampereen kaupunki
Susanna Lundström
puhelin +358403558745

Järjestöedustamon koordinaattori, Artteli-kumppanuusyhdistys ry
Nina Lindberg
puhelin 050 308 5639