Siirry sisältöön

Ohjeita kampanjan tekijälle

Joukkorahoitus on keino kerätä rahoitusta oman hankkeen toteuttamiseen. Onnistunut joukkorahoituskampanja vaatii hyvää suunnittelua ja sitoutumista kampanjointiin.

Miten edetä ideasta kampanjaksi?

Joukkorahoituksella haetaan rahoitusta jonkin hyvän idean toteuttamiseen. Ensin on siis tehtävä valmiiksi hankesuunnitelma, laskettava hankkeelle realistinen budjetti ja arvioitava toteutusaikataulu. Kun ne ovat valmiit, voi siirtyä suunnittelemaan joukkorahoituskampanjaa, jolla kerätään rahoitusta hankkeen toteuttamiseen.

Joukkorahoituskampanja on suunniteltava yhtä hyvin kuin varsinainen hanke. Joukkorahoituskampanjalle ja sen valmistelulle ja jälkitehtäville on varattava riittävästi aikaa. Hyviä käytännön vinkkejä voi saada muilta joukkorahoituskampanjan toteuttajilta. Kannattaa siis tutustua muihin joukkorahoituskampanjoihin.

Joukkorahoituskampanjan suunnittelu

Joukkorahoituskampanja kannattaa tehdä yhdessä muiden kanssa. Kokoa tiimi ja suunnittele kampanja yhdessä heidän kanssaan. Seuraavat kysymykset auttavat suunnittelussa.

Hankesuunnitelma

Käy läpi hankesuunnitelmasi. Tee siitä tiivistelmä, missä vastataan lyhyesti ja selkeästi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä hankkeessa tehdään?
 • Ketkä toteuttavat hankkeen?
 • Onko teillä yhteistyökumppaneita?
 • Mikä on hankkeen toteutusaikataulu?
 • Jos hankkeesi on suuri, niin onko se pilkottavissa välivaiheisiin tai ajallisesti lyhyempiin kokonaisuuksiin?

Rahoitus

Käy läpi hankkeen kustannusarvio ja varmista, että se on realistinen. Varmista myös, että kustannusarviossa on otettu huomioon joukkorahoituskampanjan omat kulut kuten vastikkeiden hankinnasta ja perille toimittamisesta muodostuvat menot.

 • Miten paljon tarvitset rahaa hankkeen toteuttamiseen?
 • Mikä on pienin summa, millä voit toteuttaa hankkeen (minimitavoite)?
 • Jos hankkeesi on suuri, onko se jaettavissa rahoituksellisesti pienempiin kokonaisuuksiin?
 • Miten aiot rahoittaa hankkeesi?
 • Onko hankkeelle haettu tai saatu muuta rahoitusta?
 • Mikä on haettavan joukkorahoituksen osuus?

Kohderyhmä, rahoittajat ja muut tukijat

Joukkorahoituskampanjan mahdolliset rahoittajat ja hankkeesi kohderyhmä eivät aina ole samoja ihmisiä. Lastentapahtuman kohderyhmää ovat lapset mutta sen rahoittajia voivat olla vanhempien ja isovanhempien lisäksi esimerkiksi lähikauppias tai yhdistykset, jotka toimivat lasten hyväksi. Kannattaa siis pohtia laajasti, millaiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset saattaisivat olla kiinnostuneita rahoittamaan hankettasi.

 • Ketkä hyötyvät hankkeestasi?
 • Ketkä voisivat joukkorahoittaa hankettasi?
 • Miksi he rahoittaisivat hankettasi?

Joukkorahoituskampanjaa voi tukea muullakin tavalla kuin rahoittamalla sitä. Voit pyytää ihmisiä levittämään tietoa kampanjastasi muille. Kampanjaa voi tukea myös tarjoamalla sille talkooapua tai tarvikkeita.

Vastikkeet

Vastikkeellisessa joukkorahoituksessa rahoittajat saavat kampanjan toteuttajalta jotakin antamansa rahasumman vastikkeeksi. Erilaisilla rahasummilla saa erilaisen vastikkeen. Vastike liittyy usein hankkeen aihepiiriin, ja se voi olla esimerkiksi tavara tai palvelu.

 • Mitä rahoittajat saisivat vastikkeeksi sinun kampanjassasi? Listaa 3-5 vastikeideaa.

Aikataulutus ja resurssit

Käy läpi hankesuunnitelmasi aikataulua ja mieti, mihin vaiheeseen kannattaa ajoittaa joukkorahoituskampanja ja mitä osaamista on kampanjan toteuttavalla tiimillä.

 • Miten paljon voit käyttää aikaa kampanjan suunnitteluun ja rakentamiseen?
 • Miten kauan kampanja kestää?
 • Miten paljon varaat aikaa tehtäviin, jotka seuraavat onnistunutta kampanjaa (esimerkiksi vastikkeiden toimittaminen rahoittajille)?
 • Ketkä toteuttavat joukkorahoituskampanjan?
 • Mitä kaikkea kampanjan toteuttamiselle tärkeää osaamista heillä on (esimerkiksi sometaidot, taloushallinto, valokuvaus, kirjoittaminen)?
 • Täytyykö kampanjatiimiä täydentää tai hankkia apua ulkopuolisilta?
 • Miten tehtävät jakautuvat tiimin kesken?

Kampanjan viestintä ja markkinointi

Joukkorahoituskampanjan onnistuminen riippuu lähes aina siitä, miten hyvin sen viestinnässä ja markkinoinnissa on onnistuttu. Joukkorahoituskampanja on osa hankkeesi ennakkoviestintää.

Varaa viestintään runsaasti aikaa ja hyödynnä kaikki keinot, joilla voit kertoa laajasti kampanjastasi. Mitä useampi ihminen kuulee siitä, sitä todennäköisemmin saat tavoitettua niitä, jotka haluavat tukea sitä. Viesti kampanjastasi ja sen edistymisestä toistuvasti.

 • Mikä on kampanjasi ydinviesti?
 • Mikä on kampanjasi tarina?
 • Vetoaako se mahdollisiin rahoittajiin?
 • Miten herätät parhaiten mahdollisten rahoittajien huomion?
 • Millä viestintävälineillä tavoitat mahdolliset rahoittajat?
 • Onko hankkeesi kiinnostava paikallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia verkostoja sinulla on? Miten voit hyödyntää niitä kampanjoinnissa?

Lisää apua joukkorahoituskampanjan suunnitteluun