Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuuston tehtävät ovat kuntalain 14 §:n mukaan seuraavat:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00 valtuuston istuntosalissa keskusvirastotalossa (Aleksis Kiven katu 14-16 A). Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä verkosta sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #trevaltuusto, ja profiili Ulkoinen linkkiTamperelive twiittaa kokouksista liveraporttia.

Valtuuston kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa kyselytunti valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten yhteydessä. Kyselytunti aloitetaan kello 15.30 ja se saa kestää enintään yhden tunnin. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (Kok.)
1.varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen (SDP)
2.varapuheenjohtaja Iiris Suomela (Vihr.)
3.varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (Vas.)

Valtuustoryhmät

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä (18 jäsentä)
puheenjohtaja Ilkka Sasi

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (17 jäsentä)
puheenjohtaja Pekka Salmi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä (14 jäsentä)
puheenjohtaja Olga Haapa-aho

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä (6 jäsentä)
puheenjohtaja Mikko Aaltonen

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä (4 jäsentä)
puheenjohtaja Lassi Kaleva

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä (4 jäsentä)
puheenjohtaja Jouni Ovaska

Tampereen Puolesta valtuustoryhmä (2 jäsentä)
puheenjohtaja Yrjö Schafeitel

VaihtoehtoTampere valtuustoryhmä (1 jäsen)
puheenjohtaja Aarne Raevaara

Sininen valtuustoryhmä (1 jäsen)
puheenjohtaja Tiina Elovaara

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Tampereen kaupunginvaltuuston kokoussali
Aleksis Kiven katu 14 - 16 A

Kuva: Kaupunginvaltuuston sihteeristö

Puheenjohtajatoimikunta

Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta kokoontuu ennen valtuuston kokouksia suunnittelemaan kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa muita valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä. Toimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021:

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Pekka Salmi, 1. varapuheenjohtaja
Olga Haapa-aho, 2. varapuheenjohtaja
Mikko Aaltonen
Lassi Kaleva
Jouni Ovaska
Yrjö Schafeitel
Aarne Raevaara
Tiina Elovaara

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja liitteineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille www.tampere.fi.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Otteen kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tilata osoitteesta:
karoliina.vehmaanpera(at)tampere.fi, puhelin 040 142 4654
tuire.nyyssonen(at)tampere.fi, puhelin 040 801 6101
tai sen voi tulostaa esityslista- ja pöytäkirjahaun kautta.

Kokousajat vuonna 2019

28.01. ma klo 17.00, (tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus)
18.02. ma klo 17.00, (iltakouluvaraus)
11.03. ma klo 17.00, (kyselytuntivaraus)
15.04. ma klo 17.00, (iltakouluvaraus)
20.05. ma klo 17.00, (tilinpäätös, kyselytuntivaraus)
17.06. ma klo 17.00, (toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus)
19.08. ma klo 17.00, (kyselytuntivaraus)
16.09. ma klo 17.00, (iltakouluvaraus)
21.10 ma klo 17.00, (välitilinpäätös, kyselytuntivaraus)
18.11. ma klo 9.00, (talousarvio- ja suunnitelma)
25.11. ma klo 17.00, (iltakouluvaraus)
16.12. ma klo 17.00, (kyselytuntivaraus)

Valtuutettujen poissaolot valtuuston kokouksista

Poissaolotilasto päivitetään kalenterivuosittain aina toimintavuoden päättyessä.