Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00 valtuuston istuntosalissa keskusvirastotalossa (Aleksis Kiven katu 14-16 A). Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä verkosta sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #trevaltuusto, ja profiili Ulkoinen linkkiTamperelive twiittaa kokouksista liveraporttia.

Valtuuston kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa kyselytunti valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten yhteydessä. Kyselytunti aloitetaan kello 15.30 ja se saa kestää enintään yhden tunnin. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (Kok.)
1.varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen (SDP)
2.varapuheenjohtaja Iiris Suomela (Vihr.)
3.varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (Vas.)

Valtuustoryhmät

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä (17 jäsentä)
puheenjohtaja Ilkka Sasi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä (14 jäsentä)
puheenjohtaja Olga Haapa-aho

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (13 jäsentä)
puheenjohtaja Pekka Salmi

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä (6 jäsentä)
puheenjohtaja Mikko Aaltonen

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä (6 jäsentä)
puheenjohtaja Lassi Kaleva

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä (4 jäsentä)
puheenjohtaja Kalle Kiili

Tampereen Puolesta valtuustoryhmä (2 jäsentä)
puheenjohtaja Yrjö Schafeitel

Sininen valtuustoryhmä (1 jäsen)
puheenjohtaja Tiina Elovaara

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Tampereen kaupunginvaltuuston kokoussali
Aleksis Kiven katu 14 - 16 A

Kuva: Kaupunginvaltuuston sihteeristö

Puheenjohtajatoimikunta

Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta kokoontuu ennen valtuuston kokouksia suunnittelemaan kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa muita valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä. Toimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021:

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Pekka Salmi, 1. varapuheenjohtaja
Olga Haapa-aho, 2. varapuheenjohtaja
Mikko Aaltonen
Lassi Kaleva
Kalle Kiili
Yrjö Schafeitel
Aarne Raevaara
Tiina Elovaara

Sihteeri:
Lakimies Juha Perämaa
Puh. 040 503 9038

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja liitteineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille www.tampere.fi.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Otteen kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tilata osoitteesta:
kalle.kaunisto(at)tampere.fi, puhelin 040 485 1059 tai
valtuuston.sihteeristo(at)tampere.fi.
Otteen voi myös tulostaa esityslista- ja pöytäkirjahaun kautta.

Kokousajat vuonna 2021

ma 25.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 22.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 22.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 19.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 17.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 14.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 16.08. klo 17.00, uuden valtuuston ensimmäinen kokous
ma 23.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 25.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.11. klo 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 22.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 20.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus

Valtuutettujen poissaolot valtuuston kokouksista

Poissaolotilasto päivitetään kalenterivuosittain aina toimintavuoden päättyessä.