Siirry sisältöön

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu

Tampere osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Osallistava sosiaaliturva -kuntakokeiluun 1.11.2017 - 31.12.2019. Muita kokeilukuntia olivat Kangasala, Kemijärvi, Kuopio ja Raisio. Kokeilu liittyi hallituksen kärkihankkeisiin "Palvelut asiakaslähtöisiksi" ja "Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan".

Kokeilussa kehitettiin aikuissosiaalityöhön malli, jossa sosiaalityöllä on nykyistä enemmän välineitä tukea pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteena oli edistää pitkäaikaistyöttömien osallisuutta, työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä.

Tampereella kokeilua toteutettiin paitsi aikuissosiaalityön asiakkaiden myös lukuisten yhteistyötahojen (mm. Kela, terveydenhuolto, työllisyyspalvelut, Ohjaamo, järjestöt, asumisen palvelut ja hankkeet) sekä paikallisten yhteisöjen kanssa. Palveluja kehitettiin asiakasraadin, kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/osallistavasosiaaliturva