Siirry sisältöön

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy

AUNE - Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma

Tampereen kaupunki on tehnyt valtion kanssa sopimuksen osallistumisesta valtakunnalliseen Aune -ohjelmaan vuosina 2016 - 2019. Aune-ohjelmakaudella asunnottomuuden vähentämistä jatketaan yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, kirkon ja yritysten kanssa. Lähtökohtana on pääministeri Juha Sipilän hallituksen kesäkuussa 2016 tekemä periaatepäätös Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta.

Asunnottomuutta pyritään ennaltaehkäisemään mm. tunnistamalla asunnottomuuden riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen ja asunto ensin -periaate, joka tarkoittaa asumisen turvan varmistamista aina, kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä.

Kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä henkilöt, joilla on riski joutua asunnottomaksi esim. häätöuhan, vuokrarästien, taloudenhallinnan vaikeuksien tai erityisen tuen tarpeen vuoksi.

Tampereen kaupungin Aune-ohjelman toteuttamisesta vastaa
Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]

AKU - Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke

Tampereen kaupunki on osatoteuttajana ARAn koordinoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa. Hanke tekee yhteistyötä Aune-ohjelman kanssa.

Hankkeessa luodaan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategia, joka jalkautetaan hankekaudella (1.3.2016 - 31.12.2019). Hankkeen teemoina ovat varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki. Strategiaprosessia työstetään monialaisesti yhteistyöverkostojen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija
Sonja Hokkanen
puhelin 040 129 9543
sähköposti [email protected]

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/asunnottomuudenennaltaehkaisy