Siirry sisältöön

Kumppanuus 2020 -ohjelma

Järjestökumppanuutta edistämässä

Kumppanuus 2020 -ohjelma toteutettiin vuonna 2016 alussa Kumppanuustalo Artteli ry:n aloitteesta ja siitä vastasi Kumppanuustalo Artteli ry yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Kehittämisohjelman valmisteluun on osallistunut kaupungin lisäksi yli 70 kiinnostunutta tamperelaista sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöä. Tavoitteena on tehostaa näiden järjestöjen yhteistyötä kaupungin kanssa sekä selkiyttää palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää työnjakoa, parantaa järjestöjen mahdollisuuksia tukea kuntalaisia ja tuottaa heille suunnattuja palveluita sekä parantaa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä kaupungin että järjestöjen tuottamien palvelujen kehittämiseen.

Työn tuloksena syntyi raportti, johon on koottu yhteinen näkemys ja tahdonilmaus siitä, kuinka Tampereen kaupungin ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyötä halutaan kehittää pidemmällä aikavälillä sekä konkreettiset askeleet ohjelman toteuttamiseksi
ja tavoitteisiin vastaamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Kumppanuus 2020 -ohjelman myötä käynnistettiin vuonna 2017 Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuvan Järjestöedustamo. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyössä kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen kanssa edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Materiaalipankki

14.12.2016 Järjestöedustamon perustamiskokous

21.9.2016 Kumppanuus 2020 -työryhmäpäivä

30.5.2016 Kumppanuus 2020 -ohjelman kevätseminaari

Etelän alueen palvelumallityön käsittely järjestöjen kanssa 14.6.2016

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Outi Lehtinen
puhelin 050 538 2267
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kumppanuus2020