Siirry sisältöön

Asemakeskus

Asemakeskus on Tampereen keskustan merkittävin strateginen liikenne- ja rakentamishanke lähivuosina. Asemakeskusta suunniteltaessa lähtökohtana on visio kaikkien matkustusmuotojen hyvin toimivasta solmukohdasta, joka on vetovoimainen liike-elämän, työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä. Tavoitteena on samalla luoda korkeatasoista kaupunkiarkkitehtuuria.

Ajantasaista tietoa asemakeskuksen yhteyteen rakennettavan Kannen ja Areenan työmaasta löytyy SRV:n sivulta.

Asemakaavan muutos

Asemakeskuksen asemakaavojen 8640 ja 8670 osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin sekä valmisteluaineistoon voi tutustua kaavojen aineistot -sivuilla.

Suunnittelukilpailu

Vuonna 2014 Tampereen kaupunki järjesti yhdessä Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja VR Yhtymä Oy:n kanssa kilpailun Tampereen aseman seudun suunnittelusta. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 2.10.2014. Kilpailun tuomaristo piti ehdotuksista kehityskelpoisimpana tanskalais-suomalaisen kilpailuryhmän työtä nimeltään ReConnecting Tampere.

Toteuttamisedellytyksiä koskevat selvitykset

Suunnittelukilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen "ReConnecting Tampere" toteuttamisedellytyksiä on selvitetty kilpailun jälkeen. Valmistuneisiin selvitysraportteihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Reports

Vaihtoehtotarkastelut

Selvitysvaiheen jälkeen tarkasteltiin suunnitelmavaihtoehtoja kilpailuehdotukselle. Tarkoituksena oli löytää suunnittelualueelle hankeosapuolten kannalta taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja toiminnallisesti korkeatasoinen vaihtoehto Asemakeskuksen yleissuunnitelman pohjaksi. Hankkeen tämä vaihe saatiin valmiiksi huhtikuussa 2017. Seuraavassa vaiheessa alueelle laaditaan yleissuunnitelma asemakaavoituksen viitesuunnitelmaksi.