Siirry sisältöön

Asunnontarkastukset ovat melko yhtenäisiä Pirkanmaalla

Julkaistu 28.5.2020 13.41

Ympäristöterveyden valtakunnallisen valvontaohjelmakauden 2020-2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyön edistäminen. Pirkanmaalla oltiin aktiivisia, ja maakunnassa selvitettiin vuosien 2018 - 2019 aikana eri valvontayksiköiden asunnontarkastusten valvontakäytäntöjen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet.

Selvitys kattoi Tampereen ympäristöterveyden, Ympäristöterveys Pirtevan ja Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon (Sotesi). Projektin tavoitteena oli käytäntöjen yhtenäistämisen lisäksi löytää ratkaisuja asunnontarkastusprosessin ja valvonnan tehostamiseksi.

Selvityksen perusteella valvontayksiköissä on melko yhteneväiset valvontakäytännöt mm. tarkastusten sisällön, määräaikojen käytön ja sertifioitujen asiantuntijoiden käytön velvoittamisen suhteen. Asunnontarkastajien peruskoulutustaso on myös samankaltainen. Tampereella koulutetaan sisäilma-asioiden parissa työskentelevät tarkastajat rakennusterveysasiantuntijoiksi, mutta muissa Pirkanmaan ympäristöterveyden valvontayksiköissä RTA-osaamista ei vielä ole.

Selvityksessä kävi ilmi, että valvontayksikön asukasmäärä ja -tiheys vaikuttaa merkittävästi tarkastusjonon pituuteen. Pienimmässä valvontayksikössä tarkastusjonoa ei juuri ole. ja suurimmissa valvontayksiköissä jonon pituus vaihtelee 1-4 kuukautta. Tarkastusjonon pituuteen vaikuttaa merkittävästi tulevat yhteydenotot ja käytössä olevat valvontaresurssit.

Selvityksen perusteella pirkanmaalaiset asukkaat saavat asunnontarkastusasioissa valvontakäytännöiltään melko yhteneväistä palvelua. Valvontakäytäntöjen yhteneväisyyttä tulisi lisätä hallinnollisten pakkokeinojen käytön yhteisillä pelisäännöillä esimerkiksi, missä tapauksissa ja minkä suuruista uhkasakkoa tarvittaessa käytetään.

Asunnontarkastusprosessin tehostamiseksi olisi tarpeen saada valtakunnallinen viranomaisten tietojärjestelmä VATI toimivaksi sekä valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit asunnontarkastuspyyntöjen kiireellisyyden arviointiin.


Teksti Eeva Hentilä