Siirry sisältöön

Taidekaaren koulutus: VTS - Keskusteleva kuvan tarkastelu

Julkaistu 7.3.2019 14.58

Keskusteleva kuvan tarkastelu tai Visual Thinking Srtategies (VTS) on menetelmä, jossa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Menetelmä sopii esimerkiksi opettajille, kuvataiteilijoille, museopedagogeille ja hoitoalalla työskenteleville. VTS -menetelmän avulla voidaan tukea mm. oppimaan oppimisen taitoja, kielellistä kehitystä, monilukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Kurssin jälkeen menetelmää voi käyttää oppitunneilla, museovierailuilla ja muissa ryhmätilanteissa.

VTS -opetusmenetelmässä opettaja toimii keskustelun fasilitoijana. Menetelmä perustuu strukturoituun keskustelurunkoon sekä osallistujien yksilölliseen huomioimiseen. Menetelmän avulla voi toteuttaa useita laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Yhdysvalloissa VTS on osa monen koulun opetussuunnitelmaa ja opettajat ovat soveltaneet sitä eri oppiaineisiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Menetelmällä voidaan vahvistaa kykyä kokea ja tulkita taidetta monipuolisesti ja rohkeasti.

Menetelmä perustuu kehityspsykologian teorioihin, kuten Piagetin ja Vygotskyn ajatteluun. Sen keskeisin käsite visuaalinen ajattelu on peräisin Rudolf Arnheimilta. Menetelmän vaikuttavuutta on myös tutkittu laajasti.

Ohjaajana TAITEn museolehtori Mari Jalkanen

Paikka ja aika: Museokeskus Vapriikin työpajatila ti 2.4. klo 15-17 ja ti 9.4. klo 14-17

Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen Osakkeen kautta.

https://osake.eeventti.fi/

Osallistujamaksimi 20

Museolehtori keskustelee museokävijöiden kanssa maalauksesta

Teksti Kirsi Karvonen

Kuvat Jari Kuusenaho