Siirry sisältöön

Koulujen alkaminen

Julkaistu 21.6.2018 11.08

Tampereen kaupungin peruskouluissa ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitetaan lukuvuosi torstaina elokuun 9. päivänä 2018 seuraavasti:

Peruskoulut

1. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00. Seitsemänsien (7.) luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 8.00. Ne koulua vaihtavat oppilaat, jotka eivät jo aiemmin ole olleet yhteydessä uuteen kouluunsa, ilmoittautuvat myös klo 8.00. Muut oppilaat aloittavat klo 9.00.

Kämmenniemen koulun Terälahden koulutalon ja Olkahisen koulun Sorilan koulutalon kaikki oppilaat tulevat kouluun klo 8.30. Saukonpuisto ja Puistokoulu aloittavat klo 8.15.

Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaat aloittavat lukuvuoden Nekalan koulutalossa (luokat 1-2), Kuokkamaantien tiloissa (luokat 3-6) sekä Muotialatalossa (1C ja 2C) torstaina 9.8.2018 klo 9.00. Yläkoulun oppilaat aloittavat samana päivänä Kuokkamaantiellä siten, että 7. luokkalaiset kokoontuvat auditorioon klo 9.00 ja 8. ja 9. luokkalaiset kotiluokkiinsa klo 10.00.

Etelä-Hervannan koulu alkaa vuosiluokkien 1-6 osalta klo 9.00 Etelä-Hervannan koulun pihalla ja vuosiluokkien 7-9 osalta klo 11.00 Teknillisen yliopiston Festia-rakennuksessa, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere.

Oppivelvollisten lasten huoltajien tiedoksi

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Esiopetus

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.
Tampereella esiopetus alkaa 9. elokuuta klo 9.00.

Tampereella 20. kesäkuuta 2018
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä

Lisätietoja koulunaloituksesta koulujen rehtoreilta.

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut.html