Siirry sisältöön

Hervannan Tekniikankadun asemakaavaehdotus eteni nähtäville

Julkaistu 30.11.2021 19.51

Hervannan liikekeskuksesta itään Tekniikankadulle on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaava on tuomassa raitiotiereitin tuntumaan noin 750 uutta asukasta. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 30.11.20021 ehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

Viitesuunnitelman havainnekuva, Verstas Arkkitehdit Oy
 

Viitesuunnitelman havainnekuva, Verstas Arkkitehdit Oy

Noin 6,6 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee pääosin Poliisikoulunkadun ja Tekniikankadun välissä. Kaava-alueella sijaitsee nykyisin toimisto- ja tutkimuskäytössä oleva rakennus Tutka sekä teekkarisauna. Osa alueesta on rakentamatonta. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Insinöörinkadulla.

Asumista on tulossa kolmeen kortteliin, joista kaksi on ehdotuksen mukaan Hervannan valtaväylän varrella. Viisi-kuusikerroksisiin kerrostaloihin on tulossa myös liiketilaa. Toimistotilojen kortteli sijoittuu niistä itään. Kolmas, kuudesta seitsemään kerroksen asuintalon kortteli on idempänä puistoalueen vierellä. Lähimpänä kaava-alueen itärajaa on rajattu Teekkarisaunalle erotettava alue. Lisäksi alueelle rakennetaan asuinrakennusten maanalaiset pysäköintilaitokset.

Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kapea kaupunkiaukio liiketiloineen. Aukio ja taideaihe valaistuksineen korostavat korttelin sijaintia Hervannan keskusakselilla.

Tarkennukset ehdotukseen

Asemakaavaa on tarkistettu kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Pyöräilyreitin ja puiston rajausta muutettiin niin, että lahokaviosammalelle voitiin merkitä suoja-alue. Puistosta on laadittu alueen luonnonarvoja korostava ja säilyttävä suunnitelma.

Tutka-rakennuksen käsittelystä on lisätty kuvailevaa tekstiä rakentamistapaohjeeseen. Tekniikankadun varrella sijaitseva pysäköintialue muutettiin osaksi puistoa. Liikennesuunnitelmaa päivitettiin Hervannan valtaväylän pyörätiesuunnittelun osalta. Samassa yhteydessä linja-autopysäkille varataan tila kaava-alueelta.

Rakentamistapaohjeeseen on lisätty julkisia tiloja ja energiankäyttöä koskevat osiot, kaavaan on myös lisätty kaksi uusiutuvan energiantuotannon rakentamista mahdollistavaa määräystä. Reitille ja aukiolle lisätään nimet. Kaavamääräyksiä tarkennettiin toteuttamaan tarkentuneita ohjeita muun muassa yhteistilojen osalta ja kerrosala tarkistettiin.

Asemakaavaehdotus aineistoineen asetetaan nähtäville. Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin 044 4863500


Teksti Anna-Leea Hyry