Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki: maankäyttö- ja rakentamislain valmistelu tulee keskeyttää

Julkaistu 29.11.2021 19.47

Uuden maankäyttö- ja rakentamislain valmistelua ei ole syytä jatkaa esitetyn kaltaisena, näin totesi Tampereen kaupunginhallitus kokouksessaan 29.11.2021. Lakiehdotuksen digitalisaatiota koskevat tavoitteet ovat kannatettavia, mutta nyt annettu esitys ei toteuta koko uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta maankäyttö- ja rakentamislakia. Uudella lailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Tampereen kaupungin lausunnon mukaan maankäyttö- ja rakentamislain kokonaisuudistuksen alkuperäiset kunnianhimoiset tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. Nyt lausunnoilla oleva hallituksen esitys ei kuitenkaan toteuta näitä kokonaisuudistukselle asetettuja tavoitteita. Kaupunki katsoo, että lakiluonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL) ei tule viedä eteenpäin esitetyssä muodossa.

- Kasvavien suurten kaupunkiseutujen kannalta on aivan keskeistä, että lain kehittämisen lähtökohtana on maankäyttöprosessin yksinkertaistaminen sekä joustavuuden, tehokkuuden ja ketteryyden lisääminen. Nyt lausuttavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi kuitenkin veisi asioita aivan toiseen suuntaan, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tampere katsoo, että uusi lakiluonnos monimutkaistaisi maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä prosesseja sekä kasvattaisi merkittävästi tarvetta erilaisille selvityksille. Näin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen hidastuisi ja kasvattaisi kustannuksia. Tämä on erityinen haaste Tampereen kaltaisen kasvavan kaupunkiseudun näkökulmasta ja saattaisi johtaa ongelmiin asuntotuotannossa ja edelleen asuntojen hintakehityksessä.

Kokonaisuudistuksen sijaan pitäisi nykyistä maankäyttö- ja rakentamislakia kehittää pienemmissä temaattisissa kokonaisuuksissa. Uudistusten lähtökohtana tulisi olla nykyisen lain joustavuuden ja monikäyttöisyyden säilyttäminen ja kehittäminen.

Tampereen kaupunki myös yhtyy Kuntaliiton 28.10.2021 päivättyyn lausuntoon lukuun ottamatta digitalisaatioon liittyviä näkemyksiä. Tampereen kaupunki vastustaa lakiehdotuksessa esitettyjä viranomaisten valvontatehtävän, valitusoikeuden ja lausuntopyyntövelvoitteen laajennuksia, sillä se katsoo, että viranomaisyhteistyön tulee olla aidosti rakentavaa ja yhteensovittavaa eikä perustua lausunto- ja valitusmenettelyihin.

Lakiehdotuksessa esitetty valtakunnallisen digitaalisen rekisterin ja tietoalustan rakentaminen, sekä niiden kehittämiseen sisällytetty yhteentoimivuustyö ovat erittäin kannatettavia ja näiden toteuttamiseksi kansallinen ohjaus on hyödyksi. Digitaalisten ratkaisuiden myötä muuttuvat suunnittelu- ja päätösprosessit tai tiedonsiirtovelvoitteet eivät saa lisätä kuntien työtaakkaa kohtuuttomasti.

Lisätietoja:Lisätietoja

Suunnittelujohtaja
Jukka Lindfors
puhelin 050 559 4139
sähköposti [email protected]