Siirry sisältöön

Paasikivenkadun katusuunnitelma hyväksyttiin Näsinsiltojen osalta

Julkaistu 2.11.2021 20.38

Näsijärven päässä Tammerkosken ylittävien Näsinsiltojen uudistamisen mahdollistava Paasikivenkadun katusuunnitelma hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 2.11.2021. Kahdesta sillasta pohjoisemmasta on suunniteltu tehtäväksi kävelypainotteinen maisemasilta, jolloin eteläisellä puolella voidaan painottaa pyörä- ja autoliikenteen yhteyksiä.

Näsinsiltojen luonne muuttui Valtatien 12 siirryttyä Rantaväylän tunneliin Santalahden ja Naistenlahden välillä. Autoliikenteen tilalle ei ole enää samanlaista tarvetta kuin aikaisemmin. Suunnittelun alkuvaiheessa mietittiin toisen ajoneuvosillan purkamista, mutta se olisi ollut kallista, koska siltojen alla kulkee muun muassa kaukolämpö- ja sähkökaapeleita. Sen vuoksi suunnittelua jatkettiin siltojen säilyttämisen pohjalta.

Paasikivenkatu toimii Ranta-Tampellan suuntaan paikallisena kokoojakatuna. Katusuunnitelmassa pyritään parantamaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita ja hillitsemään läpiajoliikenteen määrää. Pyöräily ja kävely silloilla on lisääntynyt, ja Ranta-Tampellan alue on rakentunut.

Paasikivenkadun ajorata itään Ranta-Tampellaan, kavennetaan 6,5 metriä leveäksi. Ajoradan pohjoispuolelle Näsijärvenkadusta itään rakennetaan uusi 4,0 metriä leveä pyörätie kulkemaan ajoradan ja 3,5 metriä leveän viherkaistan viereen.

Eteläisellä Näsinsillalla pyörätie on 3,5 metriä leveä. Se on erotettu 6,5 metrin leveästä ajoradasta 0,5 metrin kivetyllä välikaistalla. Jalankulkuväylä tulee pohjoiselle Näsinsillalle, joka muutetaan maisemasillaksi. Pohjoiselle sillanosalle suunniteltu puistosilta tulee osaksi Näsijärven rannan viher- ja virkistysreitistöä.

Näsinsillat on nyt kunnostettu rakenteellisesti. Pohjoisen maisemasillan pintojen rakentamiseen on esitetty vuoden 2022 talousarvioon 1,0 miljoonaa euroa

Paasikivenkatu oli Näsinsiltojen osuudelta nähtävillä 22.6 - 8.7.2020 Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun katusuunnitelmaehdotuksessa, mutta katusuunnitelmia ei ole vahvistettu asemakaavatilanteen keskeneräisyyden vuoksi. Voimassa oleviin asemakaavoihin on saatu lupa poiketa käyttötarkoituksen muutoksella 15.06.2121.

Suunnitelmat on tarkoitus päivittää muilta kuin Näsinsiltojen osuudelta ja asettaa ne uudelleen nähtäville asemakaavan vahvistuttua. Paasikivenkadun ja Näsijärvenkadun katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin viisi muistutusta, jotka eivät koske Näsinsiltojen osuutta.

Paasikivenkatu välillä Sepänkatu - Näsinsillat ja Näsijärvenkadun katusuunnitelmat valmistellaan ja asetetaan uudelleen nähtäväksi Särkänniemen asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Siltaratkaisut noudattavat ehdotusvaiheessa olevan asemakaavan periaatteita.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelijat
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296

Rakennuttajainsinööri
Raija Tevaniemi
puhelin 050 523 2052


Teksti Anna-Leea Hyry