Siirry sisältöön

Takojankadun eteläpuolen asemakaavamuutos asuinalueeksi eteni yhdyskuntalautakunnassa

Julkaistu 28.9.2021 21.17

Kalevanrinteeseen Takojankadun eteläpuolelle on tulossa merkittävä uusi täydennysrakentamisen alue. Muutos tuo entiselle leipomon, toimistojen ja kaupan alueelle 13 uutta kerrostaloa, puistoaluetta ja kevyen liikenteen reittejä. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 28.9.2020 osoitetta Takojankatu 2–10 koskevan asemakaavaehdotuksen osaltaan. Kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Viitesuunnitelman mukaisia Takojankadun 6 - 8 alueen kerrostaloja kaakosta nähtynä.
 

Kuva: Havainnekuva asemakaavan viitesuunnitelmasta

Asemakaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon ja saatujen lausuntojen perusteella joitain muutoksia. Muun muassa huleveden imeyttämistä ja vesijohtojen suojaamista koskeva määräys on lisätty yleismääräykseen ja tarkistettu kaatopaikan historiaa selostukseen.

Meluselvitysten jatkotyön pohjalta on tarkistettu ja merkitty osa melukaidetta Takojankadun länsipäähän korttelinrajasta alkaen muinaismuistoalueeseen asti. Opiskelija-asuntoja koskeva pysäköintimitoitus on korjattu pysäköintipolitiikan mukaiseksi.

Maaperän puhdistamisen asiakirjat on muutettu ja vaihdettu liitteissä. Rakennetun kulttuuriympäristön maisemaselvityksestä on lisäliite ja yritysvaikutusten arviointilomake on liitetty aineistoihin. Asemakaavaehdotuksen mitoitusluvut on tarkistettu asiakirjoihin.

Asemakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset ja muutokset ovat luonteeltaan teknisiä muutoksia, hakijat ja kaupunki ovat hyväksyneet osaltaan tarkistukset. Tarkistukset eivät edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Hyvälle paikalle 1 360 uutta asukasta

Hyvällä paikalla olevalle alueelle mahdollistetaan korkealaatuinen asuinrakentaminen sekä liike- toimisto- ja palvelutilaa. Alueelle voi tulla noin 1 360 uutta asukasta. Takojankatu on joukkoliikenteen, raitiotien, palvelujen ja puistojen äärellä.

Työpaikka-, liike- ja toimistoalue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi, johon sijoitetaan myös liike- ja toimisto- sekä palvelutilaa. Asemakaava tuo alueelle pääosin pistekerrostaloja, joissa on 8–12 kerrosta.

Kalevankankaan sotahistoriallinen alue rajaa kaavaa. Rakentamista on siirretty hieman etäämmälle muinaismuistoalueista. Alueen länsiosassa on vanhaa puustoa.

Tekstiä korjattu 29.9.2021 kello 15, muutettu Takojankadun pohjoispuoli otsikossa ja ensimmäisessä lauseessa eteläpuoleksi.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry