Siirry sisältöön

Pirkanmaan työkykyhanke etsii keinoja osatyökykyisten tukemiseen

Julkaistu 10.9.2021 8.32

Pirkanmaalla rakennetaan yhteistä mallia, jolla parannetaan osatyökykyisten työkykyä ja tuodaan heidän tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti kaikkien pirkanmaalaisten saataville tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Mallia luodaan keväällä käynnistyneessä Pirkanmaan työkykyhankkeessa kuntien, sairaanhoitopiirin sekä Kelan ja Te-palvelujen yhteistyöllä. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on tuoda työllisyys- ja sote-palvelut lähemmäksi toisiaan.

Hankkeessa kehitetään myös työntekijöiden osaamista ja työkyvyn tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista. Pirkanmaalla hanke on käynnistynyt piloteilla Tampereella, Kangasalla ja Lempäälässä, ja niissä kokeillaan ja kehitetään erilaisia työkyvyn tuen ja työllistymisen tuen toimintamalleja. Piloteissa kehitetyt toimintamallit on tarkoitus laajentaa myöhemmin koko Pirkanmaalle. Pirkanmaan työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden yhteinen kehittäminen käynnistyy syksyllä kuntien yhteisellä teematyöskentelyllä.

Tampereella pilotoidaan työkyvyn tuen palvelua tulevaisuuden sote-keskuksiin

Hankkeessa kehitetään työkykyä tukevaa toimintamallia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin. Toimintaa pilotoidaan Tampereella Hatanpään ja Linnainmaan terveysasemilla. Näillä terveysasemilla on tarjolla työkyvyn tuen palvelua, jossa arvioidaan asiakkaan työkykyä ja tehdään yhdessä hänen kanssaan työkyvyn tuen suunnitelma. Suunnitelman toteuttamisessa asiakasta auttaa asiakasvastaava.

Ideana on, että asiakas saa kaikki työkyvyn tuen palvelut yhdestä paikasta. Terveysasemien työkyvyn tuen palvelussa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, kuntoutusohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja Kelan asiantuntija. Tiimi tekee yhteistyötä myös työllisyyspalvelujen OMA-valmentajien kanssa.

Palvelu on maksutonta ja siihen ei tarvita lähetettä. Se on suunnattu Tampereen ja Oriveden asukkaille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi, mutta jotka eivät kuulu työ- tai opiskeluterveydenhuollon piiriin. Työkyvyn tuen palveluun voi ottaa itse yhteyttä:

ma–ti klo 8–14:
Jenni Torvinen, puh. 041 731 1326

ma–to 8−15:
Mari Hopiavuori, puh. 041 730 2746

to–pe 8–14:
puh. 041 730 9667

Sähköposti: toike(at)tampere.fi

Kangasalla ja Lempäälässä kehitetään uusia ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen

Kangasalan ja Lempäälän piloteissa kehitetään ratkaisuja osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistymisen tukeen. Tavoitteena on tukea osatyökykyisiä henkilöitä siirtymään avoimille työmarkkinoille. Vammaispalvelujen tuetun työhönvalmennuksen pilotissa kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan työhönvalmennusta, joka tukee heitä sekä työhön pääsemisessä että työsuhteen aikana. Lempäälän työllisyyspalvelujen tuetun työllistymisen työhönvalmennus -pilotin kohderyhmään kuuluvat osatyökykyiset työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt. Itse työhönvalmennukseen kuuluu soveltuvien alojen ja työtehtävien kartoitus, työnhakijan tukeminen työhön pääsemisessä ja työsuhteen aikana sekä tarpeen mukaan tuki työnantajille.

Vammaisten (mukaan lukien kehitysvammaisten) henkilöiden työllistymiseen haetaan uudenlaista ratkaisua alihankintamallista. Pilotissa edistetään vammaisten työllistymisen muotoja, jotka kuitenkin huomioivat jokaisen henkilökohtaiset voimavarat. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monelle työtoiminnan vaihtoehdoksi työsuhteinen osa-aikatyö. Esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnan rinnalle tavoitellaan palkallista osa-aikatyötä.

Lisätietoja:

Kangasalan ja Lempäälän vammaispalvelujen tuetun työllistymisen työhönvalmennus- ja alihankintamallin pilotit:
työhönvalmentaja Tommi Ruokonen
puh. 044 481 3180, tommi.ruokonen(at)kangasala.fi

Lempäälän työllisyyspalvelujen tuetun työllistymisen työhönvalmennus -pilotti:
työhönvalmentaja Minna Satokangas
puh. 050 383 9767, minna.satokangas(at)lempaala.fi

Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Pirkanmaan työkykyhankkeessa ovat mukana 21 Pirkanmaan kuntien sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen kumppaneina toimivat muun muassa Kela ja TE-palvelut. Hankehallinnoijana toimii Tampereen kaupunki.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Marianne Rautiokoski
puhelin 041 730 8951
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Senja Miettinen
puhelin 041 730 9119
sähköposti [email protected]