Siirry sisältöön

Köyhyysohjelma sekä Kauppiin suunniteltu yliopistollinen sote-keskus esillä kaupunginhallituksessa

Julkaistu 7.6.2021 15.52

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.6.2021 muun muassa kaupungin köyhyysohjelman raporttia sekä Kauppiin suunnitellun yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen muutoksia.

Tampereen kaupungin köyhyysohjelmasta selviää, että pienituloisten ja toimeentulotukea saaneiden osuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tampereella kuitenkin pienituloisten osuus on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Korona-pandemia on vaikuttanut Tampereella ja avun tarvitsijoiden määrän on arvioitu kasvaneen, esimerkiksi ruoka-apua ovat hakeneet aiempaa useammat. Köyhyysohjelman raportissa on myös katsaus köyhyyteen liittyviin indikaattoreihin, jotka kuvaavat muutoksia viime vuosina pienituloisten ja toimeentulotukea saaneiden osuuksissa, Raportti perustuu vuoden 2019 tilastotietoihin.

Köyhyysohjelmaan kirjattiin kaikkiaan 17 toimenpide-ehdotusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi Tampereella eri ikäryhmiä, lapsia ja lapsiperheitä, nuoria, työikäisiä sekä ikäihmisiä koskien. Köyhyysohjelman raportissa on kuvattu lyhyesti toimenpide-ehdotusten etenemiset ja arviot toteutumisista.

Kaupin sote-keskuksen suunnitelmat muutoksessa

Kaupin kampusalueelle suunnitellun yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi myös sen sijaintia kampusalueella on tarkoituksenmukaista muuttaa.

Suomen yliopistokiinteistöjen sijoitusstrategia on muuttunut siten, että se keskittyy nyt kohteisiin, joissa päävuokralaisena ovat korkeakoulut. Tämän vuoksi Kaupin sote-terveyskeskuksen rakennusinvestointia valmistellaan kaupungin ja mahdollisesti tulevan hyvinvointialueen yhteistyönä. Korkeakouluyhteisölle suunnitellut tilat ovat edelleen hankkeessa mukana, mutta sijainti on muuttumassa alkuperäisen Arvo-rakennuksen yhteydestä ja valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuus sijoittaa rakennus kaupungin omistamalle maalle osoitteeseen Kuntokatu 4.

Kaupin rakennussuunnitelmien muuttumisen ja alueen voimakkaan väestönkasvun vuoksi tarvitaan uudet tilat kehittyville palveluille. Mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan suunnitellusti, päivitettyjen suunnitelmien mukaiset investointipäätökset tekisi perustettava hyvinvointialue vuoden 2023 alussa.

Uuteen rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi muun muassa itäisen keskustan alueen 40 000 asukkaan terveysasema- ja sosiaalipalvelut sekä fysioterapiapalvelut, jotka toimivat tällä hetkellä Tammelakeskuksessa.

Lisäksi Kaupin sosiaali- ja terveyskeskukseen on tulossa suun terveydenhuollon palveluita, äitiys- ja lastenneuvola ja liikunnanohjaajien työtila. Lapsiperheiden sekä aikuisten sosiaalipalvelujen on suunniteltu sijoittuvan niin, että samalla voidaan kehittää moniammatillista toimintamallia.

Rakennushankkeen investointikustannus on ollut kaupungin osuuden osalta arviolta 21,9 milj. euroa ja koko talon kustannus 24,4 milj. euroa. Kalustamisen kustannukseksi arvioitiin kaupungin osalta 2,7 milj. euroa. Tiloissa toimivaksi suunniteltu Tampereen kaupungin henkilöstön määrä on ollut noin 180 henkeä.