Siirry sisältöön

Tampereen Rantatien raitiotiehen liittyvät katurakentamistyöt alkavat - muutoksia liikennejärjestelyihin

Julkaistu 10.5.2021 10.40

Raitiotien rakentaminen Santalahdessa etenee, ja Raitiotieallianssi aloittaa alueella katusuunnitelman mukaiset katurakentamistyöt. Näistä töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä Rantatiellä.

Raitiotien rakentamiseen liittyviä katutöitä Rantatiellä
 

Rantatien itäpäässä autoliikenne siirtyy vaiheittain toukokuun puolivälissä tulevan rata-alueen päälle kadun pohjoispuolelle. Itäpäässä myös kevyen liikenteen väylä kulkee pääasiassa kadun pohjoispuolella.

Tien länsipäässä autoliikenne kulkee työmaan lomassa eri puolilla katua, ja se on ohjattu työmaan ohi vaihdellen kadun puolelta toiselle. Länsipäässä jalankulku-ja pyöräilyväylä kiertää Santalahden ylikulkusillan työmaan, ja reitti opastetaan maastossa. Suojateiden paikkoja joudutaan Rantatien töiden aikana siirtämään työvaiheiden mukaan, mutta kadun ylityspaikkoja järjestetään kaikissa työvaiheissa.

Kulku kiinteistöille ja huoltoajo varmistetaan töiden aikana. Santalahden ylikulkusillan työmaan alituskorkeus on Rantatien ajokaistojen kohdalla 4,2 metriä ja jalkakäytävän kohdalla 2,3 metriä.

Raitiotie Rantatiellä omalla väylällä

Raitiotieallianssin nyt toteutettavissa Rantatien katusuunnitelmissa raitiotie kulkee kadun pohjoisreunalla ja autoliikenteen ajorata eteläpuolella. Kadun eteläreunassa kulkee jalkakäytävä sekä välikaista, johon sijoitetaan katupuita sekä kadunvarsipysäköintiä. Pyöräily on linjattu lähes koko kadun matkalta ajoradalle.

Kadun molempiin päihin tulee kiertoliittymät, joiden yhteydessä pyöräily ohjataan erillisiltä väyliltä ajoradalle. Kiertoliittymien itä- ja länsipuolilla pyöräliikenne ohjataan omille väylilleen.

Rantatielle tulee kaksi raitiotiepysäkkiä: länteen Santalahden uuden jalankulun ja pyöräilyn ylikulkusillan kohdalle ja itään Tikkutehtaanrinteen länsipuolelle. Pysäkit ovat reunalaituripysäkkejä, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri.

Itäisemmän raitiotiepysäkin yhteyteen tehdään bussipysäkki Paasikiventielle (vt 12). Kadun eteläpuolelle Tipotien alikulun lähistölle rakennetaan raitiotien sähkönsyöttöasema.


Lisätietoja

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Raitiotieallianssi:
Lohkopäällikkö
Olli Tuomisto
puhelin 040 8690 874


Kuvat Raitiotieallianssi