Siirry sisältöön

Uuden maahanmuuttajaneuvoston ehdokashankinta käynnistyy

Julkaistu 22.4.2021 16.09

Nykyisen maahanmuuttajaneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2021. Ehdokashankinta uuden neuvoston (10 jäsentä varajäsenineen sekä puheenjohtaja) muodostamiseksi alkaa 23.4.2021 ja kestää 10.5.2021 saakka.

 

Tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen kokoonpano: mukaan haetaan ulkomailla syntyneitä, eri syistä Suomeen tulleita, eri-ikäisiä ja eri sukupuolia edustavia maahan muuttaneita henkilöitä, joiden kotikunta on Tampere. Maahanmuuttajaneuvoston virallinen kieli on suomi ja kaikki dokumentit ovat suomeksi, joten riittävä kielitaito tarvitaan. Esityksen neuvoston jäseneksi voi tehdä joko yhteisö, organisaatio tai yksityinen henkilö. Ehdokashakuaika 23.4. - 10.5.2021.

Nimeä ehdokas:

Infotilaisuus 3.5.2021

Infotilaisuus kaikille maahanmuuttoneuvostosta kiinnostuneille järjestetään maanantaina 3.5.2021 klo 15-16 Teams-kokouksena. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ja tule kuulemaan lisää hakuprosessista ja neuvoston tehtävistä. Ilmoittautuminen on auki perjantaihin 30.4.2021 saakka. Saat kutsulinkin Teams-kokoukseen sähköpostitse ennen kokouksen alkua.

Neuvoston tehtävänä on

  • esitysten tekeminen kaupungin maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
  • esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
  • eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
  • osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
  • osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
  • omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
  • muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävät

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajineen nimeää kaupunginhallitus, joka nimeää toimielimiä toimikaudekseen, joka on kaksi vuotta. Kaupunginhallitusta sitoo päätöksessä myös tasa-arvolaki sekä muut periaatteet, joilla kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä nimetään. Vaikka lopullisen valinnan tekee kaupunginhallitus, ei ehdokkaiden tarvitse olla poliittisesti aktiiveja tai minkään puolueen jäseniä. Halu vaikuttaa maahanmuuttajien palveluihin riittää.

Maahanmuuttajaneuvoston työtä koordinoi kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Neuvosto voi kuitenkin käsitellä minkä tahansa paikallisen palvelun asioita. Maahanmuuttajaneuvoston esittelijänä toimii kansainvälisen osaamisen johtaja. Kaupungin maahanmuuttajatyöstä vastaavat toimihenkilöt osallistuvat neuvoston työskentelyyn puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Kokouksiin osallistumisesta maksetaan normaalit kunnalliset kokouspalkkiot, mutta jäsenten toivotaan osallistuvan myös muuhun kaupungin osallistavaan kehittämistyöhön ja pitävän yhteyttä taustayhteisöihinsä. Virallisia kokouksia on aiemmin pidetty vuosittain kuusi.


Lisätietoja

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja
Mari Taverne
puhelin 040 801 2686
sähköposti [email protected]


Teksti Mari Taverne ja Ella Tuikka

Kuvat Laura Vanzo