Siirry sisältöön

Varalan Urheiluopistolle 38 000 euron avustus Tampereen kaupungilta

Julkaistu 25.3.2021 18.59

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi Varalan urheiluopistolle 38 000 euron avustuksen Tampereen urheiluakatemian toimintaan vuonna 2021. Avustus tulee suunnata nuorten urheilijoiden päivittäiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan.

Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on tukea huippu-urheilijoita opintojen ja urheilun yhdistämisessä, välittää urheilun ja valmennuksen tukipalveluja, järjestää koulutusta ja tapahtumia urheilijoille, valmentajille ja huoltojoukoille sekä kehittää valmennusta, seurojen välistä yhteistyötä ja urheilun olosuhteita. Urheiluakatemiat ovat suurille opiskelu- ja urheilupaikkakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja. Urheiluakatemioiden toiminta perustuu mukana olevien tahojen osaamisen ja asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tampereen Urheiluakatemia sai huippu-urheiluakatemian statuksen keväällä 2009 toteutetussa olympiakomitean auditoinnissa. Huippu-urheilun muutostyön ja uuden huippu-urheiluyksikön myötä on Varalan urheiluopistoon perustettu 1.1.2013 alkaen valmennuskeskus, jonka toiminnan painopiste on Tampereen ja lähiseudun kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisessä. Jatkossa huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma ohjaa valtakunnallisesti urheiluakatemioiden toimintaa. Tampereella paikallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Varalan Urheiluopiston valmennuskeskus.

Tampereen Urheiluakatemia on avoin yhteistyöverkosto, jonka toimijoita ovat pirkanmaalaiset korkea-asteen ja toisen asteen yhteistyöoppilaitokset, eri lajien lajiliitot ja paikalliset urheiluseurat, Tampereen kaupunki sekä valmennuksen ja terveydenhuollon tukipalvelujen tarjoajat. Tampereen Urheiluakatemian toiminta on tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville nuorille. Erityisen merkittävää on olympiatason ja kansainvälisen tason urheilijoiden tukeminen. Tampereen Urheiluakatemian korkea-asteen yhteistyöoppilaitoksia ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Tampereen urheiluakatemiaan voivat hakeutua ensisijaisesti Pirkanmaalla opiskelevat, oman lajinsa huipulla urheilevat ja sinne tähtäävät urheilijat korkeakouluista sekä toiselta asteelta. Akatemian jäsenyyden saamiseen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten arvioidaan urheilijan kilpaurheilumenestystä.


Lisätietoja

Suunnittelija
Anna Henttonen
puhelin 040 660 2057
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691


Teksti Aila Rajamäki