Siirry sisältöön

Tampereen kulttuuritiloja kehitetään eri ratkaisukeinoin

Julkaistu 8.3.2021 16.37

Tampereen kaupunginhallituksessa käsiteltiin 8.3.2021 kulttuuritilojen tilannetta kaupungissa. Kulttuuritilojen mahdollistamilla luovilla aloilla on merkittävät mahdollisuudet toimia kaupungin strategisena voimavarana ja vetovoimatekijänä sekä lisätä luovien alojen työllisyyttä ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia.

Tampereen kaupungin tila- ja kulttuuriasiantuntijoista sekä paikallisista kulttuurialan edustajista koottu työryhmä kartoitti kulttuuritilojen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaispormestari Jaakko Stenhäll. Kartoituksen tuloksena syntyi selvitys, jonka mukaan kulttuuritilojen tilanne Tampereella on huono. Selvityksessä ehdotetaan useita ratkaisumahdollisuuksia tilanteen parantamiseksi ja Tampereen säilyttämiseksi vetovoimaisena kulttuurikaupunkina.

Tampereella on pulaa erityisesti yksityisistä taiteilijoiden työhuoneista ja esittävien taiteiden esitystiloista. Tilojen puute rajoittaa ammatin harjoittamista, alan kehittymistä ja harrastamisen mahdollisuuksia. Tiloja kaipaavat erityisesti kulttuurialan ammattilaiset, mutta myös ei-ammatillisilla organisaatioilla ja harrastajilla on tarvetta tiloille. Tilojen tulisi olla turvallisia ja vuokratasoltaan kohtuullisia ja sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kulttuuritilojen kehittämisen ratkaisuja ovat yhteisöllisten kulttuuritilakeskittymien perustaminen, tilojen hallinnointimallin kehittäminen sekä väliaikaisten tilojen käyttö. Myös kaupungin muussa toiminnassa olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen voivat parantaa tilannetta.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tarveselvityksen Nekalan koulun muuttamisesta kulttuurikäyttöön. Tilat mahdollistavat monimuotoista toimintaa kulttuurin käyttöön ja tiloissa on valmiita fasiliteetteja erityistarpeille. Rakennus vaatii vähintään sisäilmapainotteisen peruskorjauksen, joka mahdollistaisi tilojen käyttöönoton kulttuuritoimintaan. Sisäilmaremontin alustava kustannusarvio on 6-8 miljoonaa euroa. Koulun kiinteistölle ei ole suunniteltu muuta käyttöä ja sen myyminen muuhun käyttöön on haasteellista.

Nekalan koulun kunnostamiseen kulttuuritilaksi voidaan kytkeä myös Nekalan kirjaston tulevaisuuden suunnitelmat sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilatarpeet. Kohteen toimintaperiaatteet ja konsepti määritellään tarkemmin tarveselvityksen yhteydessä. Nekalan koulu ei yksinään ratkaise kaikkia kentän tilahaasteita, mutta vie asiaa merkittävästi eteenpäin ja vähentää painetta muualta. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan samalla käynnistetään asemakaavamuutoksen laadinta koulun tontin täydennysrakentamiseksi asuinkäyttöön.

Lisäksi kaupunginhallituksen linjauksen mukaan aloitetaan hallinnointimuutoksen valmistelu Hirvitalon, Kurpitsatalon, Tahmelan huvilan, Rajaportin saunan ja Hatanpään pesulan sekä Takahuhdin taiteilijatalon siirtämiseksi ulkoisesta vuokrauksesta sisäiseen vuokraukseen. Muutoksen jälkeen tilojen hallinnointia esitetään sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviomenoihin vuodesta 2022 alkaen. Muutoksella tunnustetaan kulttuurikäytössä olevat tilat kulttuuritiloiksi ja niiden kunnossapitovastuu siirtyy vuokralaiselta kaupungille. Muutos mahdollistaa kulttuuritoimijoille pitkäaikaisen toiminnan tiloissa.

Kulttuuritilojen kehittämiseksi tarvitaan myös yhteistyömalleja tila- ja kulttuuriasiantuntijoiden välillä sekä tilojen väliaikaiskäytön mallia. Väliaikaisesti tyhjillään oleviin kohteisiin luodaan konsepti, joka mahdollistaa väliaikaisen kulttuurikäytön ja varmistaa osapuolten vastuukysymykset ja ymmärryksen väliaikaisuudesta. Kaupungin omia tiloja pyritään avaamaan käyttöön tehokkaammin digitaalisuutta hyödyntäen.

Kaupunginhallituksen linjausten lisäksi selvityksen tuloksia hyödynnetään Onkiniemen ja Hiedanrannan kehitystyössä, muissa kaupunki- ja kulttuurikehittämishankkeissa sekä Tampereen kulttuuripääkaupunkihaussa. Myös muita kulttuuritilaratkaisuja etsitään erityisesti nopeisiin tarpeisiin.

Kulttuuritilojen kehittäminen vaatii kaupungilta investointeja, toiminnan uudelleenjärjestelyä ja uutta roolia. Kulttuuristrategia, tilaomaisuuden linjaukset sekä uudistunut laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaavat Tamperetta kehittämään kulttuurin toimintaedellytyksiä osana kaupungin kehitystä.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki