Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki muistuttaa kiinteistöjä talvikunnossapitovastuista

Julkaistu 10.2.2021 8.30

Runsaslumisen talven vuoksi Tampereen kaupunki muistuttaa kiinteistöjä talvikunnossapitovastuista. Kaupungin ja kiinteistön omistajan tai haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa.

auraustraktori jalkakäytävällä
 

Kaupunki auraa ajoradan, sekä yhdistetyn tai rinnakkaisen pyörätien ja jalkakäytävän. Jos jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä on eroteltu rakenteellisesti toisistaan, esimerkiksi viherkaistalla tai sadevesikourulla, vastaa kaupunki pyörätien ja kiinteistö jalkakäytävän talvihoidosta.

Kiinteistön haltijat vastaavat jalkakäytävien talvikunnossapidosta kiinteistöjensä edustalla. Jalkakäytävät ovat pääsääntöisesti kiinteistön haltijoiden eli käytännössä kiinteistönhuoltoyritysten, talonmiesten ja talonomistajien hoidossa. Kaupungin talvikunnossapitovastuulla on ainoastaan yksittäisiä pientalovaltaisten alueiden jalkakäytäväosuuksia.

Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä jalkakäytävälle kertyneet lumikasat ja aurausvallit. Lunta ei saa kuljettaa kiinteistön alueelta kadun ajoradalle, jalkakäytävälle/pyörätielle tai muulle yleiselle alueelle, vaan lumet pitää läjittää omalle tontille tai kuljettaa lumenvastaanottopaikalle.

Kiinteistön haltija huolehtii myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kuuluu kulkutien avaaminen kiinteistön haltijalle. Tonttiliittymän talvikunnossapito on hoidettava kadun ajoradan reunasta alkaen kiinteistön rajaan asti.

Tonttiliittymään kertyneiden aurausvallien poiston lisäksi kiinteistön haltijalle kuuluu tontille kulkevien väylien, ovien edustojen ja portaiden kunnossapitotyöt. Tontin läpi kulkevat yleiset väylät ovat myös kiinteistön kunnossapidon piirissä, ellei kaupungin kanssa toisin ole sovittu.

Kiinteistöjen ja kaupungin välistä vastuunjakoa katujen talvikunnossapidossa sekä ympärivuotisessa kunnossa- ja puhtaanapidossa on havainnollistettu alla olevassa havainnepiirustuksessa.

Lisätietoa talvikunnossapidosta Tampereen kaupungin verkkosivuilta:

Kuva: katujen kunnossapitoa koskevien vastuiden jakautuminen
Kiinteistön haltijan ja kunnan vastuunjako katujen talvikunnossapidossa sekä ympärivuotisessa puhtaana- ja kunnossapidossa. Kuvan saa klikkaamalla isommaksi.

Lisätietoja

Asiakaspalvelu:
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Kuvat Jyrki Ristilä