Siirry sisältöön

Perusopetuksen kumppanuusavustuksia myönnettiin yli 2,1 miljoonaa euroa

Julkaistu 21.1.2021 19.27

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi 21.1.2021 perusopetuksen kumppanuusavustuksia lasten ja nuorten parissa työtä tekeville yhdistyksille yhteensä 662 000 euroa. Tänä vuonna tähän avustuskokonaisuuteen sisältyi myös 1,45 miljoonan euron avustukset koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 112 000 eurolla.

IceHearts saa avustusta 520 000 euroa. IceHearts on Tampereella vuodesta 2014 toiminut toimintamalli, jossa ehkäisevää ja tukevaa lastensuojelu- ja kasvatustyötä tehdään joukkueurheilun avulla koulussa, vapaa-ajalla ja yhteistyöverkostoissa. Kukin IceHearts ryhmä toimii 12 vuotta, eskarista täysi-ikäisyyteen. Joukkueisiin valitaan lapsia, joiden kehityksestä ollaan laaja-alaisesti huolissaan ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Tampereen yliopiston Juniversityn toimintaan myönnettiin 20 000 euron avustus. Syksyllä 2019 perustettu Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto, joka kokoaa LUMATEn kerhot, leirit, työpajat, kurssit, oppilaitosvierailut ja Lasten akatemian luennot yhteen. Toiminta jatkaa aiemmin TTY-säätiön LUMATE-keskuksen toimintaa, jota kaupunki on aiemmin avustanut. Tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisille järjestetään tiede-, robotiikka, ohjelmointi- ja elektroniikkakerhoja, -leirejä ja muita tiedetapahtumia.

TAT/Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu Pirkanmaa sai avustusta 82 000 euroa. Yrityskylä Alakoulu Pirkanmaan osuus avustuksesta on 65 000 euroa ja se käytetään tilavuokriin. Yrityskylä Yläkoulu Pirkanmaan osuus avustuksesta on 17 000 euroa ja se käytetään toiminnan ylläpitoon. Yhdistykset toteuttavat opetussuunnitelman mukaisen yrittäjyyskasvatuksen oppikokonaisuuden kaikille kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille.

Tampereen Kesäsiirtolayhdistyksen toimintaan myönnettiin avustusta 40 000 euroa. Kesäsiirtolayhdistys on aiemmin saanut tukea perheitä tukevan toiminnan toiminta-avustuksista. Kesäsiirtolayhdistys järjestää yön yli tapahtuvaa kesäleiritoimintaa tamperelaisille peruskoululaisille Sorjan kesäsiirtolassa Sastamalan Karkussa. Kesä 2021 on yhdistyksen 30. leirikesä.

Lisäksi kaupunki myönsi 1,45 miljoonaa euroa 15 yksityiselle palveluntuottajalle koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Avustukset maksetaan toiminnassa mukana olevan lapsimäärän mukaisesti.

Lautakunta myönsi myös vanhempainyhdistysten toiminta-avustuksia 2 euroa oppilasta kohden eli yhteensä 40 814 euroa. Avustusta maksetaan oppilasmäärän perusteella kaikille kouluille joko hallinnolliselle koululle tai koulutalojen vanhempainyhdistyksille.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Elina Haapala