Siirry sisältöön

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvitetään tekoälyn keinoin

Julkaistu 21.1.2021 8.58

Tampereen kaupungin Tampere Junior- kehitysohjelma on mukana uraauurtavassa projektissa, jossa haetaan tiedon avulla ratkaisuja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen.

Uudella tavalla analysoidun tiedon avulla kehitetään palveluita siten, että lasten, nuorten ja perheiden tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu, ja arki on entistä turvallisempi ja toimivampi erilaisilla asuinalueilla.

- Lapsi, nuori ja perhe on vankka yhteenliittymä. Perheistä, lapsista ja nuorista on tietoa, mutta projektin kautta syntyvä laaja, useista lähteistä rakentuva tieto ja tiedon tarkastelutapa avaa täysin uudenlaisen keskustelun. Siirrymme lukuja ja prosentteja esittelevistä pylväistä ilmiöitä ihmettelevään maailmaan, kertoo suunnittelujohtaja Leena Viitasaari.

- Tieto pakottaa meidät katsomaan erilaisuutta uudella tavalla, keskiarvot katoavat. Tieto, keskustelu ja tulkinta ovat yhteisen työn uusi kulmakivi, toteaa Viitasaari.

Tieto palvelujen kehittämisen välineeksi

Tällä hetkellä kunnissa on tarve tiedon laajemmalle hyödyntämiselle. Nyt käynnissä olevassa projektissa tuodaan erilaista asiantuntijatietoa ja rekisteritietoa yhteen, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, millaisia lapsiperheitä Tampereella on ja miten heidän hyvinvointiaan voidaan parantaa.

- Meillä on usein kuvitelma siitä, että tietoa olisi paljon, vaikka tieto on todellisuudessa hyvin pirstaloitunutta. Tekoälyn avulla voidaan nostaa rekistereistä esiin asioita, jotka yhdessä ihmisten erilaisen asiantuntemuksen kanssa synnyttävät keskustelua ja uusia oivalluksia, kertoo projektipäällikkö Outi Valkama.

Hankkeessa kehitetään kuntien kykyä hyödyntää ja käyttää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa, tekoälyä hyödyntäen. Näin pyritään ymmärtämään paremmin Tampereella asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan.

Tietoa analysoimalla rakennetaan ymmärrystä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista kahdeksan elämänalueen kautta. Elämänalueissa huomioidaan yksilöllisen sosiaalisen ja toimintaympäristötiedon näkökulmat noudattaen laajalti käytettyä Stiglitzin raportin mallia.

- Tilannekuvan ja sen päivittymisen myötä saadaan palautetta työn vaikuttavuudesta palvelujen määrän mittaamisen sijaan. Tilannekuvaperusteinen johtaminen ohjaa myös huomiota kehittämishankkeista itse perheiden palvelemiseen ja arjen työn kehittämiseen, toteaa hankkeessa mukana oleva johtava konsultti Petri Takala Gofore Oyj:sta.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021.

Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Outi Valkama
puhelin 040 801 6423
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Lauri Ikola
puhelin 041 730 5438
sähköposti [email protected]


Teksti Lauri Ikola