Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttamissopimuksen

Julkaistu 18.1.2021 16.30

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 18.1.2021 Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttamissopimuksen sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sopimuksen mukaisen 18,3 miljoonan euron kaupungin rahoitusosuuden. Asia tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 22.2.2021.

Matkaterminaali raitiotiepysäkin suunnalta nähtynä.
 

Kannen alue on Tampereen keskustan kehittämisen merkittävin kokonaisuus. Alueelle rakennetaan uusia toimi- ja liiketiloja, asuntoja, palveluita sekä aktiviteetteja. Lisäksi alueella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja matkustusyhteyksiä. Kannen alueen uudistusta viedään eteenpäin useilla kehityshankkeilla. Tavara-aseman siirto on tehty ja Kansi ja areena -hankkeen rakennustyöt alueen eteläisessä osassa ovat jo pitkällä.

Alueen kehittäminen jatkuu asemakeskushankkeella, jossa ensimmäiseksi uudistetaan Itsenäisyydenkadun alikulkusilta ja perusparannetaan henkilöratapiha. Nämä tehdään samanaikaisesti, sillä ne kytkeytyvät rakennusteknisesti toisiinsa ja mahdollistavat yhdessä Itsenäisyydenkadun alikulkusillan muutoksen tasokkaaksi matkaterminaaliksi. Kaupungin intressi olla mukana hankkeessa on juuri alikulkusillan uusimisen yhteydessä rakennettavan uuden matkaterminaalin toteuttaminen.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja uuden matkaterminaalin toteuttamisesta vastaavat Väylävirasto, Tampereen kaupunki ja VR Yhtymä Oy. Henkilöratapiha-hankkeen toteuttajana on Väylävirasto. Toteutussopimuksella sovitaan osapuolien kustannusjaosta ja yhteistyömenettelyistä hankkeessa. Sopimuksessa esitetyt ratkaisut perustuvat asemakeskuksen yleissuunnitelmaan, joka valmistui ja hyväksyttiin osapuolien kesken joulukuussa 2019.

Toteuttamissopimuksella Väylävirasto, kaupunki ja VR Yhtymä Oy sitoutuvat Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusimiseen matkaterminaaliksi ja siihen liittyvien muiden töiden rakentamiseen yhdessä rahoitettuna hankkeena. Sopimuksella kaupunki ja VR valtuuttavat myös Väyläviraston toimimaan hankkeen rakennuttajana ja tilaajana.

Uusi matkaterminaali sujuvoittaa matkaketjuja

Matkaterminaali toteutetaan yhdistämällä nykyinen Itsenäisyydenkadun alikulkusilta ja vanha asematunneli yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, josta on suora pääsy junien laiturialueelle. Henkilöratapihalle tehdään muun muassa kolmas henkilöliikenteen välilaituri ja uusitaan Itsenäisyydenkadun rautatiesilta. Ratikalle toteutetaan matkaterminaaliin pysäkki, mikä edistää katkeamattomia matkaketjuja ja helpottaa matkailijoiden kulkua asemalle. Itsenäisyydenkadun tunneliin on jo rakennettu suojatunneli varmistamaan ratikan häiriötön kulkeminen rakentamisen aikana.

Uusi matkaterminaali parantaa myös junien laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Nousut laiturialueelle ovat selkeät ja helposti löydettävät. Hissien sijainti on keskeisellä paikalla ja niiden määrää on lisätty. Suunnittelussa huomioidaan myös muut esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantavat ratkaisut esimerkiksi opastamisen osalta.

Vanhojen tunneleiden yhdistäminen matkaterminaaliksi lisää alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Matkaterminaali on avoin, avara ja hyvin valaistu. Tunneleista luopumalla alueen käyttöä on voitu muuttaa aikaisempaa aktiivisemmaksi: ratikkapysäkki, uudet liiketilat, helppo kulku laiturialueelle ja alueen vaivaton läpi kulkeminen edistävät alueen ympärivuorokautista käyttöä.

Hankkeella merkittäviä työllisyysvaikutuksia

Tampereen asemakeskus on suuri hankekokonaisuus, jolla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Rakentamisen aikana vuosina 2022-2035 hanke luo Pirkanmaalle 4600 henkilötyövuotta, joka tarkoittaa koko rakentamisajalle jaettuna noin 450 henkilötyövuotta vuosittain. Asemakeskuksen alueelle syntyvät toimisto- ja liiketilat mahdollistavat noin 3 000-4 000 työpaikan ja jopa 4 000 asukkaan alueen ydinkeskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien solmukohdassa.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusiminen aloitetaan rakentamissuunnittelulla tänä vuonna. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. Tavoitteena on, että matkaterminaali valmistuu vuonna 2026.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uudistamisen toteutuskustannusten arvioidaan olevan noin 47 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 38,9 prosenttia ja enintään kuitenkin 18,3 miljoonaa euroa. Väyläviraston osuus kustannuksista on 55,8 prosenttia ja enintään 26,2 miljoonaa euroa ja VR Yhtymä Oy:n osuus kustannuksista on 5,3 prosenttia ja enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Kannen alueen kehittäminen tukee Tampereelle merkittävää valtakunnallista Suomirata-hanketta, jonka toteuttaminen edellyttää Tampereen henkilöratapihan uusimista. Tampereen henkilöratapiha on solmupiste, jonka toimivuus vaikuttaa koko rataverkon käytettävyyteen. Henkilöratapiha-hankkeella edistetään kokonaisuudessaan raideliikenteen toimivuutta, matkustusmukavuutta sekä kestävää liikkumista ja sen pikainen toteuttaminen on erittäin tärkeää jo ilman ja ennen pääradan kehittämistä koskevia ratkaisuja. Asemakeskuksen ja ratapihan kehittämisen jatkamisesta on myös sovittu Tampereen kaupungin ja valtion MAL-aiesopimushankkeessa.

Tampereen rautatieaseman läpi kulkee noin 5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Vuoteen 2040 mennessä asemakeskuksen alueen kävijämäärän on arvioitu kasvavan 20 miljoonaan henkilöön. Kannen alueelle sijoittuvalla UROS LIVE –areenalla on arvioitu vierailevan yli miljoona kävijää vuodessa.


Lisätietoja

Hankekehityspäällikkö
Henri Väänänen
puhelin 044 430 9968
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Havainnekuva uudesta matkaterminaalista