Siirry sisältöön

Kaupunkipuulinjauksella vahvistetaan kaupunkipuustoa ja vehreää Tamperetta

Julkaistu 22.12.2020 20.42

Tampereen kaupunki on saanut ensimmäisen kaupunkipuulinjauksen. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaupunkipuulinjauksen 22.12.2020 noudattettavaksi ohjeellisena. Tampereen vehreän kaupunkikuvan halutaan säilyvän ja jopa vahvistuvan täydennysrakentamisesta huolimatta. Tavoitteena on myös puiden hyvinvoinnin turvaaminen ja kaupunkipuulajiston monipuolistaminen.

Hämeenpuiston puita valaistuna
 

Tampereen kaupunkipuulinjaus koostuu osalinjauksista, joissa puita on tarkasteltu ilmaston, kulttuurihistorian, kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä puuomaisuuden rahallisen arvon ja niistä saatavan hyödyn näkökulmista. Lisäksi halutaan parantaa niin kaupunkilaisten, päättäjien kuin puiden parissa työskentelevien puutietämystä.

Tampereen tulevaisuuden kaupunkipuustoa aiotaan kehittää niin, että se on alueellisesti kattava ja asukkaille tasapuolisesti saavutettava, monilajinen ja moni-ilmeinen. Lisäksi tavoitellaan puustoa, joka on ilmastonmuutokseen hyvin sopeutuva ja mahdollisia sään ääri-ilmiöitä sekä uusia tauteja ja tuholaisia kestävä.

Kehityshankkeet uusista kestävistä puulajeista ja puiden tarjoamista ekosysteemipalveluista

Kaupunkipuulinjausta täydentävänä toimenpiteenä onkin käynnistetty tutkimusyhteistyö Mustilan Kotikunnas Säätiön (Mustila Arboretum) kanssa uusien Tampereen leveyspiirillä kestävien puulajien löytämiseksi. Tutkimushankkeessa etsitään kestäviä lisäysalkuperiä 50 uudelle puulajille käytettäväksi viher- ja katualueilla sekä kiinteistöjen piha-alueilla. Uusilla puulajeilla kaupunki haluaa varautua ilmastonmuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Lisäksi Tampereen kaupunki on muutamien suurien kaupunkien kanssa mukana lähiaikoina valmistuvassa Luonnonvarakeskuksen vetämässä i-Tree -hankkeessa, jossa lasketaan puiden tuottamien ekosysteemipalveluiden taloudellista arvoa. Kaupunkipuiden tarjoamia ekosysteemipalveluita ovat muun muassa hiilidioksidin ja pienhiukkasten sidonta, hapen tuotanto, ravinteiden kierrätys, hulevesien sidonta ja puhdistus, ravinnon ja suojan tuottaminen muille eliölajeille sekä virkistyksellinen ja esteettinen ympäristö.

Linjaus koskee katu- ja puistopuita sekä kiinteistöjen puita

Kaupunkipuulinjaus koskee Tampereen kaupungin omistuksessa ja vastuulla olevia rakennetun ympäristön istutettuja ja yksittäisiä luontaisesti kasvaneita puita, eli katu- ja puistopuita. Kaupunkipuulinjaus ottaa kantaa myös kaupungin ja yksityisten omistuksessa olevien kiinteistöjen puiden käytön ja hoidon edistämiseen. Metsäalueilla kasvavat puut eivät sisälly linjaukseen.

Tampereen kaupunkipuulinjaus on laadittu kaupungin yhteiseksi tahtotilaksi, jolla kaupunki määrittää ja julkistaa kaupunkipuita koskevat periaatteensa ja toimintatapansa. Linjaukseen on koottu kaupunkipuista koskevien tavoitteiden lisäksi toimintatavat, joilla tavoitteita edistetään sekä hyödyt, jotka toimilla saavutetaan. Toimet on vastuutettu kaupungin yksiköille. Tampereen kaupunkipuulinjaus päivitetään kokonaisuudessaan 10 vuoden välein. Linjauksen toteutumisen seurannasta vastaa viheralueet ja hulevedet -yksikkö.

Kaupunkilaisten lempipuita ja puutoiveita kerättiin karttakyselyssä

Kaupunkipuulinjauksen yhteydessä kartoitettiin kaupunkilaisten mielipuita sekä toiveita uusien puuistutusten paikoista. Kysely oli avoinna kesäkuun 2020 ajan ja karttamerkintöjä jätettiin yhteensä 1406 kappaletta, joista mielipuumerkintöjä oli 502 ja toiveita uusista puista 904.

Samaan aikaan järjestettiin myös Instagram-kampanja kaupunkilaisten suosikkipuiden kuvien julkaisemiseksi. Tietoa kaupunkipuulinjaustyön etenemisestä jaettiin Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja mediassa.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Ympäristösuunnittelija
Jyrki Lehtimäki
puhelin 044 423 5405


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo