Siirry sisältöön

Tampereen valtuusto päätti kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sitoutumisesta ja rahoituksen varaamisesta

Julkaistu 14.12.2020 22.58

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12. 2020 työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevat sopimukset, päätti sitoutumisesta ja määrärahan varaamisesta Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ja hyväksyi asemakaavoja.

Kaupunginvaltuusto sai tiedoksi Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelman. Turvallisuudesta ja mahdollisuuksista turvallisuuden parantamiseen valtuusto keskusteli kokouksen aluksi pitkään.

Työllisyyden kuntakokeiluun liittyen valtuusto hyväksyi kuntien välisen yhteistyösopimuksen, sopimuksen kuntakokeilun kustannusten jaosta Pirkanmaan alueella sekä Tampereen kaupunkiseudun työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskevan sopimuksen.

Valtuusto päätti Tampereen kaupungin sitoutumisesta Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 2021-2027. Kyse on rahoituksen varaamisesta ensin toisen hakuvaiheen kuluihin ja edelleen vuoteen 2027 saakka, mikäli Tampere valitaan kulttuuripääkaupungiksi. Tampereen ja Pirkanmaan mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -toiminnan rahoitusta varten vuosille 2021-2027 varataan yhteensä enintään 18,75 miljoonan euron määräraha. Vuoden 2021 osuus tästä päätetään erikseen lisätalousarviolla. Rahoitus toteutuu, mikäli Tampere ja Pirkanmaa valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Valtuuston hyväksyi kolme asemakaavaa. Tahmelassa kehitetään Varalan urheiluopiston aluetta, Tullin alueella Pinninkatu 45 ja 47 asemakaavalla muutetaan käyttötarkoitusta ja mahdollistetaan täydennysrakentaminen. Puutarhakatu 11 sekä Kauppakatu 2 ja 4 yhteisellä asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tonttien täydennysrakentaminen ja päivitetään arvorakennusten suojelumääräykset.

Valtuusto jätti pöydälle Pohtolassa Miesmäenpuiston ja Backmaninrinteen virkistysalueiden osittaista asuinkäyttöön muuttamista koskevan asemakaavan.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu