Siirry sisältöön

Eteläpuistoon suunnitellaan uutta päiväkotia ja pienten lasten koulua

Julkaistu 19.11.2020 18.44

Eteläpuiston koulun ja päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 19.11.2020. Uudisrakennus suunnitellaan Eteläpuistoon osoitteeseen Koulukatu 23 samalle tontille kuin Pirkanmaan musiikkiopisto, joka sijaitsee vuonna 1905 valmistuneessa De Gamlas Hem -rakennuksessa. Uudisrakennus sijoitetaan tontin rakentamattomaan länsiosaan.

Päiväkoti mitoitetaan kuudelle lapsiryhmälle eli noin 120 lapselle. Koulu suunnitellaan 150:lle esi- ja alkuopetuksen oppilaalle. Rakennuksesta tulee mahdollisimman esteetön, muuntojoustava ja iltakäytön mahdollistava. Tilojen tulee soveltua muun muassa Pirkanmaan musiikkiopiston iltapäivä- ja iltakäyttöön.

Tontin nykyinen asemakaava on vuodelta 1989. Eteläpuiston asemakaavamuutos on vireillä. Suunnittelussa huomioidaan vireillä olevaan asemakaavaan liittyvä selvitysaineisto ja tavoitteet, jotka on kirjattu Eteläpuiston asemakaavamuutoksen rakennustapaohjeeseen.

Ympärillä oleva viheralue on maisemallisesti merkittävä ja nurmialueella kasvaa täysikasvuisia mäntyjä, jotka tulee säilyttää. Korttelin rakentamisessa tulee huomioida kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeät piirteet, pihan polkujen, kulkuväylien, aidan ja porttien säilyminen alkuperäisen 1904 laaditun suunnitelman mukaisina. Uudisrakennuksen harjakorkeus ei saa olla korkeampi kuin De Gamlas Hemin ja sen tulee muutoinkin olla sille alisteinen.

Rakennuksesta tulee kolmikerroksinen. Tilojen avoin perusratkaisu mahdollistaa joustavan käytön. Sali ja ruokasali sekä iltakäyton sisäänkäynti sijoitetaan sisääntulokerrokseen. Sali suunnitellaan korkeaksi tilaksi. Esi- ja alkuopetuksen tiloista suunnitellaan yhtenäinen kokonaisuus. Rakennus suunnitellaan ns. kengättömäksi eli sisätiloissa ei liikuta ulkokengät jalassa.

Suunnitelmien mukaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2022, jolloin tilat voitaisiin ottaa käyttöön helmikuussa 2024. Kun uudisrakennus valmistuu, Koulukadun päiväkodista luovutaan. Esi- ja alkuopetuksen osalta varaudutaan osin keskustan alueen kasvavaan palvelutarpeeseen ja osa Wiwi Lönnin esi- ja alkuopetuksesta siirtyy Eteläpuistoon. Rakennus on hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä sekä julkisilla liikenneyhteyksillä. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 9,415 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki