Siirry sisältöön

Jätehuoltolautakunta hyväksyi vuoden 2021 jätetaksaesitykset nähtäville

Julkaistu 21.10.2020 17.31

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 21.10.2020 asettaa vuoden 2021 jätetaksaesityksen sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen nähtäville 28.10.-26.11.2020 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluille. Taksat hyväksytään nähtävilläolon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset näkyvät jätemaksuissa

Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä. Vuoden 2021 sekajäteastioiden tyhjennysmaksut muuttuvat kuljetusurakkakustannusten mukaan. Myös seka- ja biojätteen kohonneet käsittelykustannukset vaikuttavat hintoihin. Kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin 2,2 %, mutta tyhjennyshinnat vaihtelevat kunnittain sekä jäteastioiden koon ja tyypin mukaan. Hintojen korotukset ovat maltillisia, ja osassa kunnissa joidenkin astiatyyppien tyhjennyshinnat laskevat hieman tai pysyvät ennallaan.

140-660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään koko jätehuoltolautakunnan toimialueelle 0,05-0,40 € korotusta. Myös biojätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 0,10-1,05 € korotusta kunnasta ja astian koosta riippuen.

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoihin esitetään keskimäärin 4 % korotusta. Oriveden kartonginkeräyshintaa ollaan laskemassa Tampereen kaupunkiseudun tasolle. Lasin ja metallin keräys jatkuisi maksuttomana niille kiinteistöille, jotka ovat mukana biojätteen erilliskeräyksessä. Muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään 2,5–4,0 % korotusta astiakoosta riippuen. Muovipakkauksia kerätään tällä hetkellä Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla, Lempäälässä, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Orivedellä.

Aluejätepisteen käyttäjien vuosimaksua esitetään nostettavaksi 2 %. Vakituisen asuinkiinteistön tai huoneiston vuosimaksu vuonna 2021 olisi 112,34 €, yksin asuvan 75,22 € ja vapaa-ajan asunnon 62,68 €.

Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 5 % kohonneiden kustannusten vuoksi. Perusmaksulla katetaan tiedotus ja neuvonta, jäteasemat ja aluejätepisteet, biojätteen tuki, kotitalouden vaarallisten jätteiden käsittely sekä jätehuoltolautakunta. Perusmaksua ei peritä toimialueella erikseen, vaan se sisältyy jätemaksuihin.

Lietteiden kuljetusmaksuihin tulossa korotuksia

Lietteen kuljetusmaksuihin esitetään keskimääräistä noin 5 % korotusta. Suurempi noin 16,7 % korotus kohdistuisi isompien yli 6 m3:n säiliöiden kuljetusmaksuun. Alle 6 m3 säiliöille korotus olisi 3,2 %. Isompien säiliöiden tyhjennysten yksikkökustannukset ovat suuremmat kuin pienempien säiliöiden ja siitä syystä suurempi hinnan korotuspaine kohdistuu erityisesti isoille säiliöille. Säännöllisen tyhjennyksen kuljetushinta alle 6 m­ säiliölle olisi vuonna 2021 noin 93,63 euroa ja yli 6 m­:n säiliön kuljetushinta 123,97 euroa.

Korotuspaine johtuu mm. lietteenkuljetusten tappiollisuudesta ja urakkasopimusten mukaisista indeksikorotuksista. Lietekuljetuksia on ollut ennakoitua vähemmän, koska toiminta-alueella on esiintynyt jätelain 36 §:n vastaista toimintaa vuodesta 2017 lähtien usean vuoden ajan.

Muutoksia on tulossa myös tyhjennysten toimintatapoihin. Säännölliset tyhjennykset tehdään arkisin tyhjennysohjelman mukaisesti. Tyhjennysajankohta määräytyy alueen ajojärjestelyjen mukaan. Muutos mahdollistaa myös tyhjennysten ruuhkahuippujen tasaamisen. Säännöllinen tyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin ja päivystystyhjennys kallein.

Lietteiden jätemaksu koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu sisältää säiliön lietteen tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa.

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Vuoden 2021 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia.

Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.


Lisätietoja

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen