Siirry sisältöön

Teollisuusalueen muutos asuinkäyttöön Lamminpäässä eteni

Julkaistu 6.10.2020 20.02

Pieni teollisuusalue muutetaan asemakaavalla asuinalueeksi Lamminpäässä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen osaltaan 5.10.2020. Kaavaan on nähtävillä olon aikana tulleen palautteen perusteella tehty tarkennuksia melumääräyksiin, teetetty uusi pohjavesiselvitys ja tarkennettu pohja- ja hulevesiin liittyviä määräyksiä.

Noin 12,5 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Länsi-Tampereella, Ylöjärven rajalla, Lamminpään vanhan pientaloalueen itäreunalla Paasikiventien länsipuolella. Alue on ollut 70-luvulta alkaen teollisuus- ja varastokäytössä.

Suunnittelualueelle syntyy uuden kaavan toteutuessa uusi noin 750 metriä pitkä ja 100 metriä leveä pohjois–etelä-suuntainen kerrostaloalue, jossa on seitsemän korttelia. Kerrostalot ovat korkeimmillaan 6–8 kerroksisia, ja rakentaminen madaltuu pientaloaluetta kohti. Uusiin asuntoihin voi arviolta tulle noin 1200 asukasta.

Alueelle tullaan Myllypurontien ja Paasikiventien eritasoliittymän rampin yläpäähän tehtävän uuden nelihaararisteyksen kautta. Risteyksen itäpuolelle tulee pieni liikerakennusten korttelialue. Paasikiventien laitaan tulee viheralue, jolle istutetaan puustoa.

Uudella alueella käytetään Länsi-Tampereella jo olemassa olevia palveluita. Muutos uusine asukkaineen tukee Lamminpään nykyisten palveluiden pysyvyyttä ja kehittämistä.


Lisätietoja

Yhdystkuntalautakunnan puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Timo Silomaa
puhelin 044 486 3497


Teksti Anna-Leea Hyry