Siirry sisältöön

Sorsalampea kunnostetaan kemikaalikäsittelyllä

Julkaistu 5.10.2020 9.50

Sorsapuistossa sijaitsevaa Sorsalampea kunnostetaan kemikaalikäsittelyllä tiistaina 6.10.2020. Lampi on ylirehevä, ja siinä on ajoittain massiivisia leväesiintymiä. Lammessa tehdään fosforinsaostus kemikaalilla.

Vesikasvillisuutta rehevässä Sorsalammessa
 

Kunnostustoimenpide on sama kuin vuonna 2018. Toimenpiteellä ei ollut merkittävää pitkäaikaista vaikutusta lammen tilaan. Käsittely halutaan uusia, jotta nähdään, onko tuloksia saavutettavissa melko lähekkäin toteutettavilla kunnostustoimenpiteillä.

Kemikaalikäsittelyssä lampeen lisätään alumiinikloridia, joka saostaa veden fosforin pohjalle. Alumiinikloridia käytetään myös talousveden puhdistamisessa. Tarvittava määrä on laskettu laboratoriokokeiden avulla. Saostuksen suunnittelee KVVY Tutkimus Oy ja toteuttaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Sorsalampi on rehevöitynyt vuosien saatossa voimakkaasti kaupunkimaiselta valuma-alueelta tulleesta kuormituksesta. 2010-luvun alussa veden fosforipitoisuus oli jätevesimäisissä lukemissa. Kesäisin vesi oli levien vihreäksi värjäämää. Talvella happi loppui jään alta ja vesi haisi rikkivedylle. Lammessa on tehty 2010-luvulla useita hoitokunnostuksia, joille tämä kunnostus on jatkoa.

Sorsapuisto on merkittävä tamperelaisten ja vierailijoiden vapaa-ajanviettopaikka ja virkistysalue, ja Sorsalampi on puiston keskeinen elementti.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]


KVVY Tutkimus Oy:
Erityisasiantuntija
Perälä Harri
puhelin 03 246 1204
sähköposti [email protected](alarep.irrah


Kuvat Sanna Markkanen