Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2021

Julkaistu 17.9.2020 18.49

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen 17.9.2020. Yhdyskuntalautakunta järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä ja ylläpitoa koskevia palveluja ja viranomaistoimintoja.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja vaikuttaa, merkittävästi kaupungin vuosien 2020-2024 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden suunnittelua.

Yhdyskuntalautakunnan taloudessa on jonkin verran korona-vaikutuksia. Pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutulot ovat vähentyneet, kun keskusta ja aluekeskukset ovat hiljentyneet ihmisten ollessa etätöissä. Rakentamisen lupamaksutulot ovat myös vähentyneet, sekä jossain määrin myös elintarvikevalvonnan tarkastustulot.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet, joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista.

Tehostamistavoitteesta on kohdennettu Kaupunkiympäristön palvelualueelle 0,288 miljoonaa euroa, josta talousarvion laadintavaiheessa puolet kohdistettiin palvelualueen henkilöstömenojen ja puolet ulkoisten palveluostojen säästöiksi. Yhdyskuntalautakuntaan säästövelvoitteesta kohdistuu 0,255 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 29,55 miljoonaa euroa, toimintamenot 61,85 miljoonaa euroa ja toimintakate -32,29 miljoona euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2021 on -68,860 miljoonaa euroa.

Kasvu tuo lisää menoja

Kaupungin kestävän kasvun mahdollistaminen on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen tehtävä. Kaupungin voimakas kasvu merkitsee myös investointitarpeiden ja kunnossapidettävien alueiden kasvua.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu palvelutarpeen kasvuun yhteensä 3,633 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön suunnitteluun lisätty tuloja 0,125 miljoonaa euroa, josta toiminnan sujuvuuden kehittämiseen liittyy 0,08 miljoonan euron lisäys ja rakennusvalvonnan resurssilisäyksen tulojen lisäys on 0,045 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön suunnittelussa on menojen lisäyksiä 0,415 miljoonaa euroa, josta toiminnan sujuvuuden kehittämiseen 0,11 miljoonan euron lisäys ja rakennusvalvonnan uuden toimenpidevalmistelijan menoihin 0,055 miljoonan euron lisäys.

Viiden tähden keskustan kehitysohjelman Hakametsä Sport Campus suunnitteluun on osoitettu 0,15 miljoonan euron lisäys sekä Hiedanrannan kehitysohjelman maankäytön suunnitteluun 0,1 miljoonan euron lisäys.

Kaupunkiympäristön suunnittelussa on menojen vähennyksiä 0,52 miljoonaa euroa, josta ulkoisten palveluostojen vähennys 0,15 miljoonaa euroa (siirretty Kestävä kaupunki -palveluryhmän ilmastotoimiin) ja 0,05 miljoonan euron vähennys talouden säästövelvoitteisiin sekä Viiden tähden keskustan kehitysohjelman menoihin 0,32 miljoonan euron vähennys.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on menojen lisäyksiä 3,740 miljoonaa euroa, josta raitiotien infra- ja hallintovastikkeen maksamiseen 3,5 miljoonan euron lisäys sekä uusien kunnossapidettävien alueiden ylläpitoon 0,1 miljoonan euron lisäys sekä raitiotien vaikutuksille katujen kunnossapitoon 0,05 miljoonan euron lisäys sekä Vieraslajiasetuksen edellyttämään vieraslajitorjuntaan 0,05 miljoonan euron lisäys.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on menojen vähennyksiä 0,125 miljoonaa euroa talouden säästövelvoitteisiin. Rakennuttamisen digitalisaatio -projektilla on menojen 0,075 miljoonan euron lisäys ja 0,025 miljoonan euron menojen vähennys talouden säästövelvoitteisiin.

Tuottavuuden parantamiseksi palvelualueella on käynnissä tuottavuus- ja tuloksellisuuspilotti, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamista, johtamista ja seurantaa. Koronapandemian aikana toteutettuja uusia toimintatapoja hyödynnetään digitalisaation edistämisessä.

Yhdyskuntalautakunnan alaisessa toiminnassa painottuvat muiden kaupungin strategisten tavoitteiden lisäksi viihtyisän ja toimivan kaupungin vahvistaminen sekä kestävän liikennejärjestelmän ja liikkumisen palvelujen edistäminen.

Yhdyskuntapalveluilla mahdollistetaan kuntalaisten asuminen, liikkuminen ja yritystoiminnan sijoittuminen sekä edistetään arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kestävän kehityksen toteutumista. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Pormestari Lauri Lylyn lokakuussa julkistettava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia nyt hyväksyttyyn lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Kokonaisuudessaan kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry