Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan

Julkaistu 31.8.2020 16.23

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020.

Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on tehnyt Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden ja yksiköiden kanssa. Toimet on jaoteltu kuuteen teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, joilla voidaan vähentää päästöjä noin 70 prosenttia nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartan toimenpiteissä on sekä isoja että pieniä ilmastotekoja. Vaikuttavimpia päästövähennystoimenpiteitä ovat muun muassa Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen, bussien käyttövoimauudistus ja energianeuvonnan lisääminen. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lähivuosina lisäpanostuksia erityisesti joukkoliikenteeseen, kevyen liikenteen väylien parantamiseen, asukkaiden ja taloyhtiöiden energianeuvonnan lisäämiseen ja kuntien energiatehokkuussopimuksen edistämiseen. Olennaista on saada kaupungin sidosryhmät, yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukaan ilmastotyöhön.

Peruskaupungin osalta ohjelmakauden 2021-2030 vuotuisiksi kustannuksiksi on arvioitu noin yhdeksän miljoonaa euroa. Nyt laaditussa suunnitelmassa ei oteta kantaa kustannusten rahoittamiseen, vaan se käsitellään talousarvioesitysten yhteydessä. Osa kustannuksista on mahdollista kattaa nykyisen talousarvion sisältä uusilla toimintatavoilla ja kohdentamalla rahoitusta ilmastotoimiin.

Monet ilmastotoimenpiteistä ovat taloudellisesti kannattavia kaupungille ja sen tytäryhtiöille. Kaupungin yhtiöistä eritoten Tampereen Sähkölaitos Oy on menestyksekkäästi siirtynyt uusiutuvan energian käyttöön ja kehittänyt liiketoimintaansa. Kaupungille mm. katuvalaistuksen vaihtaminen LED-valoihin tuo merkittäviä säästöjä. Kaupunki voi omilla toimenpiteillään myös edistää uutta liiketoimintaa ja hyödyntää hiilineutraaliutta kaupunki- ja matkailumarkkinoinnissa. Osa kustannuksista pystytään kattamaan muilla rahoituksilla, kuten valtiontuella (esim. maankäytön- , asumisen ja liikenteen MAL4-ohjelma) ja asiakastuloilla.

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen kriisi. Noin 80 prosenttia energiasta ja luonnonvaroista kulutetaan kaupungeissa. Kaupungit tekevät arkisessa työssään jatkuvasti ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan joko vähentää tai lisätä.

Tampereen strategia tukee Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ja se on linjassa muiden suurten kaupunkien toimien kanssa.


Lisätietoja

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Kari Kankaala
puhelin 050 351 3020
sähköposti [email protected]

Kehityspäällikkö
Laura Inha
puhelin 040 801 6035
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu