Siirry sisältöön

Tampere tukee keskustan elävöittämistä tänä kesänä uusilla toimilla

Julkaistu 27.5.2020 11.40

Tampereen keskustassa voivat sekä asukkaat että matkailijat nauttia tämän kesän tarjonnasta ja yritysten palveluista turvallisin mielin. Kun koronatilanteeseen liittyviä rajoituksia puretaan 1. kesäkuuta alkaen, Tampereen kaupunki haluaa tukea tamperelaisten yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden palautumista kaupunkielämään vastuullisesti ja turvallisesti.

Naisia kesäkahvilla Ratikkakahvilassa.
 

Pormestari Lauri Lylyn mukaan kaupunkielämän palautuminen on tärkeää etenkin alueen elinvoimaisuuden, matkailun ja tapahtumatoiminnan vuoksi mutta myös ihmisten henkisen jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Tampere on edelleen vetovoimainen kaupunki sekä kaupallisesti että kulttuurisesti.

- Erityisesti haluamme edistää kriisistä kärsineen ravintolatoiminnan toipumista. Ravintolatoimintaa pyritään vauhdittamaan lupakäsittelyä sujuvoittamalla ja laajentamalla terasseja sekä luomalla tiiviimpää yhteistyötä toimijoiden välillä. Yhden suuren ravintola- ja tapahtumakeskittymän sijaan Tampereella mahdollistetaan viihtyisää kaupunkitilaa, huolehditaan yhdessä siisteydestä ja parannetaan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia ja erityisesti elävää ravintola- ja ruokakulttuuria mahdollisimman laaja-alaisesti eri alueilla, pormestari Lyly kertoo.

Kalusteita kaupunkitilaan ja mökkejä pop-up-myyntiin

Kaupungin omistamia kalusteita aiotaan hyödyntää kaupunkitilan kalustamisessa. Kaupunki sijoittaa kalusteita viihtyvyyden lisäämiseksi muutamille keskeisille paikoille muun muassa Hämeenpuistoon. Kalusteita voidaan myös lainata maksutta ravitsemisliikkeiden käyttöön. Kalusteiden käytöstä toteutetaan avoin haku, jossa yritykset voivat ilmaista halukkuutensa kalusteiden käyttöönotosta. Erityistä huomiota kiinnitetään kalusteiden turvalliseen käyttöön ja kaupunkikuvan siisteyteen.

Lisäksi kaupungilla on kymmenen elintarvikemökkiä ja 29 tapahtumamökkiä, joita voidaan vuokrata yrittäjille. Kaikki mökit ovat siirrettäviä ja niistä voi myydä pakattuja elintarvikkeita. Mökkejä vuokrataan ensisijaisesti jo toiminnassa olevien ravintolatoimijoiden käyttöön elintarvikkeiden pop-up-myyntiin. Yrittäjät vastaavat itse mökkien kuljetuksesta, sähköstä ja vedestä. Mökkien vuokrauksesta toteutetaan avoin haku kaikille kiinnostuneille.

Terassille mahdollista hakea lisätilaa

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti ravintolat voivat avata ovensa 1.6. alkaen. Tampereen kaupunki myönsi hakemuksesta ravintolaterassien vuokriin huojennusta huhti-toukokuulta, mutta 1.6.2020 lähtien peritään normaali terassivuokra.

Uudessa tilanteessa kaupunki haluaa mahdollistaa terassialueiden laajennuksia kevennetyllä lupamenettelyllä. Tamperelaiset ravintolat voivat hakea laajennusta nykyisiin terassialueisiin kaupungin hallinnoimilla alueilla. Terassialueita on mahdollista laajentaa esimerkiksi ravintolan viereiseen katutilaan, pysäköintipaikalle, aukiolle, puistoon tai rantaan. Hakemukset käsitellään nopeutetulla aikataululla eikä laajennetusta alueesta peritä lisävuokraa. Laajennusesityksissä tulee kuitenkin huomioida kevyenliikenteen sujuvuus ja muut turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät seikat. Kaupungilla on kesän 2020 aikana valmius joustaa voimassa olevasta terassiohjeesta väliaikaisten investointien minimoimiseksi.

Mahdollista on hakea lupaa sijoittaa myös liikkuva elintarvikehuoneisto kaupunkialueelle. Lupahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti esitysten perusteella.

Nuoria palkataan vastuullisuusagenteiksi

Kaupungilla on pikaisessa selvityksessä toimintamalli, joka mahdollistaisi noin 15 nuoren palkkaamisen kesäajaksi vastuullisuusagenteiksi. Nuoret toimivat keskustan alueella neuvojina, opastajina ja kaupunkitilan siisteyden edistäjinä. Tämä parantaisi osaltaan kaupunkitilan viihtyisyyttä ja siisteyttä ja mahdollistaisi nopean nuorten kesätyöllistämisen.

Hakemuslomakkeet kaupunkitilan kalusteiden käyttöön, tapahtumamökkien vuokraamiseen, terassialueiden laajennukseen ja liikkuvien elintarvikehuoneistojen sijoittumiseen kaupunkialueella löytyvät kaupungin verkkosivuilta 27.5.2020 klo 12 lähtien. Ensimmäinen haku toteutetaan 27.5. klo 12.00 - 3.6.2020 klo 16.00 ja seuraava alustavasti 8.6. - 14.6.2020 klo 16. Päätökset valmistellaan yhteistyössä eri yksiköiden asiantuntemusta ja tilannekuvaa hyödyntäen. Tarvittavat viranomaispäätökset tehdään siinä yksikössä, jonka toimivaltaan päätös kuuluu. Aluehallintovirasto vastaa oman toimivaltansa puitteissa tarvittavista lupapäätöksistä ja toimivaltaansa kuuluvista linjauksista kuten alkoholin anniskeluoikeuksista. Yhteistyötä tehdään tarvittavilta osin poliisin ja pelastustoimen kanssa.

Hakuohjeet ja lomake ulkokalusteiden hakuun, terassialueen laajennukselle ja liikkuvien elintarvikehuoneistojen sijoittamiseen:
Ulkoinen linkkihttps://elomake.tampere.fi/lomakkeet/21138/lomakkeet.html

Hakuohjeet ja lomake tapahtumamökkien vuokraamiseen:
Ulkoinen linkkihttps://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/palvelut/tapahtumamokit/


Lisätietoja

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Laura Vanzo