Siirry sisältöön

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma lausuntokierrokselle kuntiin

Julkaistu 19.5.2020 14.03

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat laativat parhaillaan yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa vuosille 2020─2025. Suunnitelma on nyt lausuntovaiheessa: kunnat ja muut tahot voivat antaa siitä lausuntonsa 18.6.2020 saakka.

Hoitaja kipsaa potilaan jalkaa.
 

Järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja. Siinä kuvataan väestön hyvinvoinnin tila ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Suunnitelmassa esitellään myös kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita läpileikkaavat painopisteet ja tavoitteet, jotka Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat valitsivat joulukuussa 2019:

 1. Parannamme palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
 2. Varmistamme asiakaslähtöisesti sote-palveluiden yhteensovituksen ja yhdyspinnat muihin palveluihin
 3. Kehitämme palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta
  - Tuottavuuden parantaminen
  - Riittävät resurssit ja osaava henkilöstö
 4. Siirrämme painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
  - Omaehtoisuus ja digitaaliset palvelut
  - Yhteiskehittäminen ja yhteistuottajuus
 5. Kehitämme johtamista ja tiedolla johtamista
  - Talousosaaminen
  - Tavoitteellinen johtaminen

Jokaiselle painopisteelle on laadittu mittarit, joilla arvioidaan painopisteiden toteutumista vuosittain.

Lakisääteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lisäksi Pirkanmaa tekee nyt ensimmäistä kertaa yhteisen suunnitelman myös sosiaalihuollolle. Yhdessä laaditulla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalla halutaan edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista, asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa tuottavuutta.

Kunnat ja muut tahot voivat toimittaa lausuntonsa 18.6.2020 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)tampere.fi.

Järjestämissuunnitelman luonnos päivitetään lausuntojen saavuttua. Sen jälkeen suunnitelma menee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Kristiina Lumme
puhelin 044 481 1052
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Opa Latvala