Siirry sisältöön

Tampereen tilinpäätös viime vuodelta 18 miljoonaa alijäämäinen

Julkaistu 18.5.2020 21.16

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen 18.5.2020. Tilikauden alijäämäksi tuli 18,0 milj. euroa. Nettomenojen kasvu oli 2,7 prosenttia (3,7 prosenttia vuonna 2018) ja asukaskohtaisen toimintakatteen kasvu oli 1,4 prosenttia, (2,1 prosenttia vuonna 2018).

Verorahoitusta kertyi 5,9 prosenttia (71 miljoonaa euroa) vuotta 2018 enemmän. Verotulojen tilitykset kasvoivat 6,6 prosenttia (60,1 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksien määrä kasvoi 3,8 prosenttia (10,9 miljoonaa euroa). Valtionosuuksien kasvusta selittyy 10 miljoonaa euroa kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvän kompensaation maksatuksen aikaistuksella. Ilman tätä kertaerää valtionosuudet olisivat kasvaneet vain 0,9 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia.

Kaupungin talousohjelmalla saavutettiin noin 29 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset, eli 2,5 miljoonaa euroa tavoitetta enemmän. Konserniyhtiöiden ja rahoituserien osuus kertymästä oli 9,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen 90,4 miljoonaa euron vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista 81 prosenttia. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 153,9 miljoonaa euroa. Koko kaupungin sisäiset erät sisältävät nettoinvestoinnit olivat 155,6 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 3 337 euroa.

Vuoden 2019 lopussa Tampereen konsernitilinpäätökseen kuului yhteensä 76 konserniyhteisöä, joista kahdeksaa ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhteisöjä oli 50 tytäryhteisöä, kuntayhtymiä kolme ja 11 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä sekä neljä säätiötä. Konsernin tilikauden tulos oli 34,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2019 tulos oli 87,6 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Vuonna 2018 tulosta rasitti 45,9 miljoonan euron kertaluonteinen, satunnaisiin eriin kirjattu Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksen luovutus Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Edelliseen vuoteen nähden tulosta parantaa etenkin verotulojen kasvu ja satunnaisten erien muutos.

Konsernin investointimenot olivat 392,5 miljoonaa euroa ja investointimenot pienenivät 103,3 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Konsernitaseen loppusumma oli runsaat 4 miljardia euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37 prosenttia. Konsernilla oli lainaa 1, 9 miljardia euroa eli 8 034 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 727 euroa.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu