Siirry sisältöön

Yksinäisyyttä torjutaan avustushaun avulla – vielä ehdit hakea

Julkaistu 30.4.2020 10.26

Maaliskuun lopussa avattu Yhdenvertaisesti sinun –avustushaku on poikinut jo kymmeniä toimintoja, joilla edistetään yhteisöllisyyttä ja vähennetään tamperelaisten yksinäisyyttä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kun sosiaaliset kontaktit on rajoitettu minimiin.

Tampereen kaupunki on päättänyt nostaa aiemmin ilmoitettua avustuksiin suunnattua 100 000 euron summaa 40 000 eurolla. Avustushaussa jaettava summa on siis yhteensä 140 000 euroa. Avustusta ehtii vielä hakea, sillä haku päättyy maanantaina 4.52020 klo 10.

Avustusta voivat hakea kaikki yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja työryhmät.

Avustuksia on jaettu maaliskuun lopusta lähtien jo kymmenille toimijoille. Avustuksen saaneita toimijoita päivitetään reaaliaikaisesti Yhdenvertaisesti sinun –kokonaisuuden verkkosivuille. Avustuksen ovat saaneet esimerkiksi BITE – haarukassa hyvinvointi, joka tarjoaa 10 viikon psykoterapiajaksoja sadalle yrittäjälle edulliseen hintaan sekä Pesäpuu ry, joka tarjoaa lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon piirissä oleville nuorille keskustelualustan ja kokemusasiantuntijan.

Yksinäisyyttä voidaan torjua esimerkiksi tuomalla kulttuuria uusin keinoin lähemmäs ihmisiä, tarjoamalla vertaistukea tai kannustamalla ihmisiä liikkumaan matalalla kynnyksellä. Jotta toiminta täyttää avustushaun kriteerit, tulee sen toteuttamisessa ottaa huomioon viranomaissuositukset ja sen tulee olla poikkeusoloihin sopivaa ja turvallista. Toiminnan tulee olla uutta, poikkeustilanteeseen kehitettyä ja Tampereeseen tai tamperelaisiin kohdistuvaa. Se voi olla kertaluontoista tai toistaiseksi jatkuvaa. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti 1000–5000 euroa.

Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä toiminnan laajuus ja innovatiivisuus. Avustusta voi käyttää muun muassa materiaali- ja markkinointikuluihin sekä palkkioihin. Avustusta ei myönnetä voittoa tuottaviin hankkeisiin eikä myöskään järjestön perustoimintaan, jota tuetaan toiminta-avustuksella. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Avustus maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Viimeistään kuukauden kuluttua projektin päättymisestä on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella.

Avustushaku on osa Yhdenvertaisesti sinun -kokonaisuutta, jolla edistetään yhdenvertaisuutta ja parannetaan asukkaidemme arkea.


Lisätietoja

Suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 355 8745