Siirry sisältöön

Massunlastenpuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 28.4.2020 20.24

Ranta-Tampellan alueelle Tampereen keskustaan pohjoisosaan sijoittuvan Massunlastenpuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 28.4.2020. Lautakunta haluaa, että toteutuksessa otetaan huomioon puiston mahdollinen ikärakenteeltaan laaja käyttäjäkunta. Erilaisen käyttäjäkunnan tarpeita huomioidaan muun muassa välinevalinnoissa.

Massunlastenpuisto yleissuunnitelmaluonnoksen kartalla.
 

Puisto on Ranta-Tampellan yhtenäisen rantapuistovyöhykkeen itäisin osa, olemassa olevaa Soukkapuistoa vastapäätä. Se sijoittuu Ranta-Tampellan kadun ja Näsijärven väliin ja sen itäpuolella on Naistenlahden venesatama.

Massunlastenpuisto sijoittuu täyttömaalle Näsijärven rantaan ja se muodostaa Ranta-Tampellan uuden rantapuistovyöhykkeen tilallisesti laajimman osan. Massunlastenpuistossa on vapaamuotoisia peli- ja oleskelunurmia, laituri istuskelua ja uimassa käyntiä varten sekä erilaisia penkkejä ja keinuja levähtämiseen ja istuskeluun. Rantaluiska on tehty käyttäen suurikokoisia luonnonkiviä ja lohkareita.

Massunlastenpuiston kulkureitit tarjoavat rauhallisemman vaihtoehdon vilkkaalle seudulliselle kevyen liikenteen reitille. Puiston kautta pääsee kulkemaan myös aallonmurtajalle. Loivapiirteiset maastonmuotoilut, kumpareet ja istutusalueet rajaavat peli- ja oleskelualueita ja antavat tuulensuojaa.

Toteutus suunnitellaan tarkemmin

Yleissuunnitelma kustannusarvioineen hyväksyttiin yksityiskohtaisemman puistosuunnitelman pohjaksi. Massunlastenpuiston kustannusarvio on noin 890.000 euroa. Puiston käsiteltävä pinta-ala on noin 11.000 neliömetriä, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 65 euroa.

Massunlastenpuiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ovat yleissuunnitelmassa ohjeellisia, ja niitä tarkennetaan puiston rakennussuunnittelun aikana.

Istutettavat uudet puut ovat muun muassa koivuja, pihlajia ja tervaleppiä. Myös muissa istutuksissa käytetään rannan tunnelmaan ja olosuhteisiin soveltuvia pensas-, perenna- ja heinälajeja. Massunlastenpuiston pääkulkureitti valaistaan. Pelinurmelle ei asenneta erillisiä kenttävaloja.

Näsijärven ranta ja siihen liittyvät viheralueet muodostavat tärkeän virkistys- ja kohtaamispaikan korkeiden kerrostalojen hallitsemalla alueella. Suunnitelmakuvassa luonnoksena näkyvä Soukkapuiston kunnostuksen yleissuunnitelma tulee päätöksentekoon myöhemmin, kun luonnosta on muokattu palautteiden pohjalta.

Massunlastenpuiston yleissuunnitelmaluonnos oli yhdessä Soukanpuiston kanssa nähtävillä ja kommentoitavana 7. – 21.2.2020. Massunlastenpuiston osalta palautteet koskivat puiston rajausta, wc:n sijoittamista, jalankulkua venesataman alueelle sekä toiveita kuntoiluväleistä, ulkogrillistä ja uimalaiturin palveluista. Palautteen perusteella Massunlastenpuistoon on lisätty tilavaraus niin sanottua city-wc:tä varten.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288


Teksti Anna-Leea Hyry